Zespół redakcyjny

KOMITET REDAKCYJNY

Redaktor Naczelny
Prof. dr hab. Grzegorz OSTASZ
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
al. Powstańców Warszawy 10,
35-959 Rzeszów
e-mail: gost@prz.edu.pl
tel. +48 17 743 2500
 
Redaktorzy tematyczni (naukowi)
Dr hab. inż. Stanisław GĘDEK prof. PRz
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Ekonomii
al. Powstańców Warszawy 10,
35-959 Rzeszów
e-mail: gedeks@prz.edu.pl
tel. +48 17 865 14 03
 
Prof. dr hab. Aleksandr GUGNIN
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Marketingu
al. Powstańców Warszawy 8,
35-959 Rzeszów
e-mail: guga@prz.edu.pl
tel. +48 17 856 16 72
 
Dr hab. Eugeniusz MOCZUK prof. PRz
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych
ul. Podkarpacka 1
35-082 Rzeszów
tel. +48 17 743 23 37
 
Dr hab. inż. Krzysztof TERESZKIEWICZ prof. PRz
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Zakład Informatyki w Zarządzaniu
al. Powstańców Warszawy 10,
35-959 Rzeszów
e-mail: kteresz@prz.edu.pl
tel. +48 17 865 13 43
 
Dr hab.Grzegorz ZAMOYSKI prof. PRz
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych
ul. Podkarpacka 1
35-082 Rzeszów
tel. +48 17 865 18 11
 
Redaktor statystyczny
Dr Tomasz PISULA
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Metod Ilościowych
al. Powstańców Warszawy 8,
35-959 Rzeszów
e-mail:tpisula@prz.rzeszow.pl
tel. +48 17 865 18 42
 
Sekretarz redakcji
Dr Justyna STECKO
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych
ul. Podkarpacka 1
35-082 Rzeszów
e-mail: jstecko@prz.edu.pl
tel. +48 17 865 39 57
 
 
Członkowie
 
Dr Tadeusz OLEJARZ
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych
tel. +48 17 865 35 45
 
Dr hab. Marta POMYKAŁA prof. PRz
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Prawa i Administracji
e-mail: m.pomykala@prz.edu.pl
tel. +48 17 865 17 23
 
Dr Hanna SOMMER
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Nauk Humanistycznych
tel. +48 17 865 39 56
 
Dr Beata ZATWARNICKA-MADURA
Politechnika Rzeszowska
Wydział Zarządzania
Katedra Marketingu
e-mail: bezat@prz.edu.pl
tel. +48 17 865 14 74 
 
Afiliacja Komitetu Redakcyjnego: Polska
  
Redaktorzy językowi
 
Glen GRIFFITHS (język angielski)
Dr Tatiana GUGNINA (język rosyjski)
Anna KOREJWO (język polski)
Dr Alewtina ŁAWRINIENKO (język rosyjski)
Ruth MALOSZEK (język niemiecki)
Magdalena REJMAN-ZIENTEK (język angielski)
 
Dane kontaktowe do wydawcy:
Kierownik Oficyny Wydawniczej
mgr inż. Joanna Bieniasz
Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
e-mail: jbie@prz.edu.pl
tel: +48 17 865 11 95
 
Informacje dla autorów: http://hss.prz.edu.pl/
 
Dotychczasowa nazwa czasopisma: "Ekonomia i Nauki Humanistyczne"
Od 2013 roku zmiana nazwy na: "Humanities and Social Sciences"