Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Czasopisma

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, wydawane od 1983 r., są kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Budowy Maszyn.
Na jego łamach czasopisma ukazują się publikacje obejmujące szeroki zakres tematyki z dziedziny inżynierii mechanicznej, nauki o materiałach, mechaniki konstrukcji, automatyki i robotyki, termodynamiki oraz metalurgii.
e-ISSN 2300-5211, p-ISSN 0209-2689


Od 2019 roku wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

Humanities and Social Sciences

Kwartalnik "Humanities and Social Sciences" w 2019 roku znalazł się na liście 500 czasopism, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu "Wsparcie dla czasopism naukowych": 
p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918

Modern Management Review

W czasopiśmie Modern Management Review publikowane są artykuły o tematyce należącej do dziedziny nauk społecznych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zarządzaniu i jakości. Pozostałe dyscypliny naukowe to: ekonomia i finanse oraz nauki o bezpieczeństwie.


Poprzednia nazwa czasopisma: "Zarządzanie i Marketing" Od 2013 roku zmiana nazwy na: "Modern Management Review"
p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758


Czasopismo jest finansowane ze środków Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej


Od 2020 roku wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.