Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Czasopisma

Chemical Technology & Biotechnology

Chemical Technology & Biotechnology, wydawane od 2017 r., jest kontynuacją publikacji naukowych wydawanych pierwotnie pod nazwą "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Chemia". Czasopismo jest wydawane w trybie ciągłym.
Główną tematyką czasopisma są zagadnienia związane z chemią i technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i biotechnologią. Wiodącą dyscypliną jest inżynieria chemiczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
e-ISSN 2720-6793

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, wydawane od 1983 r., są kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Budowy Maszyn.
Na jego łamach czasopisma ukazują się publikacje obejmujące szeroki zakres tematyki z dziedziny inżynierii mechanicznej, nauki o materiałach, mechaniki konstrukcji, automatyki i robotyki, termodynamiki oraz metalurgii.
e-ISSN 2300-5211, p-ISSN 0209-2689


Od 2019 roku wersja elektroniczna czasopisma jest wersją pierwotną.

Logo JCEAA

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej – Budownictwo i Inżynieria Środowiska, wydawanych od 1983 r., które z kolei były kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika, wydawane od 1983 r., są kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Elektrotechniki. Czasopismo jest wydawane w trybie ciągłym.


Główną tematyką czasopisma są zagadnienia związane z inżynierią elektryczną, elektroniką i telekomunikacją, automatyką i robotyką oraz zastosowaniami systemów informatycznych. Wiodącą dyscypliną jest automatyka, elektronika i elektrotechnika w dziedzinnie nauk inżynieryjno-technicznych.


p-ISSN 2300-6358, e-ISSN 0209-2662

Humanities and Social Sciences

Kwartalnik "Humanities and Social Sciences" w 2019 roku znalazł się na liście 500 czasopism, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu "Wsparcie dla czasopism naukowych": 
p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918

Modern Management Review

W czasopiśmie Modern Management Review publikowane są artykuły o tematyce należącej do dziedziny nauk społecznych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zarządzaniu i jakości. Pozostałe dyscypliny naukowe to: ekonomia i finanse oraz nauki o bezpieczeństwie.


Poprzednia nazwa czasopisma: "Zarządzanie i Marketing" Od 2013 roku zmiana nazwy na: "Modern Management Review"
p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758


Czasopismo jest finansowane ze środków Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej


Od 2020 roku wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.