Journal of Mathematics and Applications

Aktualny numer

Tom 45 Nr 1 (2022)
Opublikowano: grudnia 20, 2022

Czasopismo Journal of Mathematics and Applications (JMA) jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej. Od 1984 do 1993 roku ukazywała się seria Matematyka i Fizyka, zaś w latach 1993-2004 ukazywała się seria Matematyka – łącznie ukazało się 27 numerów. Następnie wydawnictwo to zostało przekształcone w wydawnictwo samodzielne pod nazwą Journal of Mathematics and Applications (z zachowaniem dotychczasowej numeracji). Pierwsze wydanie czasopisma, o numerze 28, ukazało się w 2006 roku. W 2020 roku został wydany 43 numer Journal of Mathematics and Applications.
Wersją pierwotną artykułów jest wersja drukowana.
W każdym zeszycie naukowym, na końcu będą podane strony internetowe, na których są udostępnione:

  • zasady recenzowania,
  • informacje i instrukcje dla autorów,
  • formularz recenzji,
  • dane kontaktowe do redakcji czasopisma i wydawcy.

Czasopismo Journal of Mathematics and Applications jest indeksowane w bazach danych: MathSciNet (Mathematical Reviews), BazTech i Index Copernicus (ICV 2019: 96.16).
e-ISSN 2300-9926
p-ISSN 1733-6775

Wyświetl wszystkie numery