Aims & Scope

Cele i zakres

Czasopismo Journal of Mathematics and Applications (JMA) publikuje oryginalne prace naukowe z następujących obszarów matematyki czystej i jej zastosowań:

  •  algebra,
  •  analiza funkcjonalna,
  •  analiza rzeczywista,
  •  analiza zespolona,
  •  matematyka dyskretna,
  •  równania różniczkowe i całkowe,
  •  teoria punktów stałych,
  •  topologia.

Akceptuje się dwa rodzaje artykułów do publikacji, artykuły badawcze oraz artykuły przeglądowe.