ECOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP IN WINE-PRODUCING MICRO-ENTERPRISES IN THE LOWER SILESIAN VOIVODESHIP
HSS-okładka-30-2023-03
pdf

Keywords

ecological entrepreneurship
micro-entrepreneurship
wine production
Lower Silesian Voivodeship

Abstract

This article attempts to determine the conditions of ecological entrepreneurship in micro-enterprises producing wine in the Lower Silesian Voivodeship. Currently, the implementation of pro-environmental ideas in local enterprises is of great importance. This is particularly important for micro-entrepreneurs, whose share of GDP in this region is the highest in Poland. The wine industry is deserving of attention because the number of producers has increased greatly in recent years (including in the Lower Silesian Voivodship). In addition to a literature review, the article will present the results of the author’s own doctoral research on determining the conditions and manifestations of local entrepreneurship in the Lower Silesian Voivodship on the example of wine production.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.24
pdf

References

Blanco-Ward, D., Monteiro, A., Lopes, M., Borrego, C., Silveira, C., Viceto, C., Rocha, A., Ribeiro, A. Andrade, J., Feliciano, M., Castro, J., Barreales, D., Neto, J., Carlos, C., Peixoto, C., Miranda, A. (2019). Climate change impact on a wine-producing region using a dynamical downscaling approach: Climate parameters, bioclimatic indices and extreme indices. “International Journal of Climatology”, Vol. 39, issue15. DOI: 10.1002/joc.6185.

Błaszczuk, D.J. (2012). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach polskich w świetle teorii i badań empirycznych. “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica”, Vol. 268.

Bora, F.D., Donici, A., Oslobanu, A., Iu, A.F., Babe, A.C., Bunea, C.I. (2016). Qualitative assessment of the white wine varieties grown in dealu bujorului vineyard, Romania. “Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca”, Vol. 44, No. 2. DOI: 10.15835/ nbha44210434.

Bratnicka, K., Dyduch, W. (2014). Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pomiar [In:] Krupski, R., ed., Zarządzanie Strategiczne. Rozwój koncepcji i metod. Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Brignardello, M. (2018). Changes and continuities in agricultural work: The case of small and medium-sized vineyards in Mendoza, Argentina. “Cahiers Agricultures”, Vol. 27, No., 35007. DOI:10.1051/cagri/2018025.

Broniecka, G., Broniecki, M. (2021). Sadzonki krzewów owocowych [Access: 12.10.2021]. Access on the internet: https://iglaste.pl/kategoria-produktu/owocowe/.

Campos, I., Marín-González, E., Luz, G., Barroso, J., Oliveira, N. (2019). Renewable energy prosumers in Mediterranean viticulture social-ecological systems. “Sustainability” (Switzerland), Vol. 11, No. 6781, pp. 1-16. DOI: 10.3390/su11236781.

Canziani, B., Byrd, E.T., Boles, J.S. (2018). Consumer drivers of muscadine wine purchase decisions. “Beverages”, Vol. 4, No. 98. DOI:10.3390/beverages4040098.

Ceo Magazyn Polska (2022). Co zmieni nowa ustawa winiarska? [Aaccess: 3.02.2022]. Access on the internet: https://ceo.com.pl/co-zmieni-nowa-ustawa-winiarska-43783.

Charantimath, P.M. (2005). Entrepreneurship Development and Small Business Enterprise. Belgaum: Pearson Education India.

Chodyński, A. (2009). Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój przedsiębiorstwa. “Przegląd Organizacji”, No. 2.

Czarnecka, A. (2017). Czym są biostymulatory w uprawach roślin? [access: 12.12.2020]. Access on the internet:: https://hortinet.pl/czym-sa-biostymulatory/.

Czernachowicz, B. (2011). Selected problems of the development of human capital [In:] Borowiecki R., Rojek T., ed., Developmental Challenges of Contemporary Economies. Management Finance – Restructuring. Kraków: Uniwerstystet Ekonomiczny w Krakowie.

Daniek, K., Kozielec A. (2023). Rozwój zielonej gospodarki w Polsce – ujęcie regionalne. Kraków: Homini.

Di Vita, G., Caracciolo, F., Brun, F., D’Amico, M. (2019). Picking out a wine: Consumer motivation behind different quality wines choice. “Wine Economics and Policy”, Vol. 8, issue 1. DOI:10.1016/j.wep.2019.02.002.

Domagalska, J., Buczkowska, M. (2015). Rolnictwo ekologiczne-szanse i perspektywy rozwoju. “Problemy Higieny i Epidemiologii”, Vol. 96 [Access: 15.03.2020]. Access on the internet: www.phie.pl.

Europejski Program Modernizacji Polskich Firm (2020). Zielona energia w MŚP pod lupą [Access: 2.01.2021]. Access on the internet: https://efl.pl/wpcontent/uploads/2020/08/Raport_ZielonaEnergiaMSP.pdf.

Filipczak, J., Żurawicz, E., Sas Paszt, L. (2016). Wpływ wybranych biostymulatorów na wzrost i plonowanie roślin truskawki “Elkat”. “Zeszyty Naukowe Instytutu Ogrodnictwa”, No. 24.

Fitzgerald, K. (2016). Thinking globally, acting locally: locavorism and Humanist Sociology. “Humanity & Society”, Vol. 40, issue 1. DOI:10.1177/0160597615619273.

Gąsiorowska-Mącznik, E. (2017). Teoretyczne podstawy przedsiębiorczości. “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, No. 52. DOI:10.15584/nsawg.2017.4.28.

Gierańczyk, W. (2010). Badania i rozwój jako element przedsiębiorczości w krajach europejskich. “Przedsiębiorczość – Edukacja”, Vol. 6. DOI: 10.24917/20833296.6.3.

Glinka, B., Gudkova, S. (2011). Przedsiębiorczość. Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Grykień, S. (2009). Gospodarka leśna w powiecie kłodzkim z uwzględnieniem unijnych programów wspierających zalesienia gruntów rolnych. “Studia Obszarów Wiejskich”, Vol. 17.

Hoang, V., Iida, T., Matsumoto, S., Watanabe, N., Wilson, C. (2016). Consumer’s comparison between local and imported organic products: a hedonic analysis of the Japanese table wine market. “Eurasian Business Review”, Vol. 6. DOI:10.1007/s40821-016-0047-3.

Huczek, M. (2010). Przedsiębiorczość ekologiczna a rozwój lokalny. “Przedsiębiorczość – Edukacja”, Vol. 6.

Janik, W. (2004). Rozwój lokalnej przedsiębiorczości w warunkach globalizacji. “Roczniki Nauk Społecznych”, Vol. 32, No. 3.

Klonowska-Matynia, M., Palinkiewicz, J. (2013), Przedsiębiorczość w teorii ekonomicznej. “Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej”, No. 17.

Kochel, K. (2013). Od przedsiębiorczości akademickiej do przedsiębiorczości internetowej [In:] Flaszewska, S., Lachiewicz, S., Nowicki, M. ed., Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Kondrat Wina Wybrane (2023). Wina ekologiczne [Access: 1.03.2023]. Access on the internet: https://www.marekkondrat.pl/oferta-dedykowana/wina-ekologiczne.

Koziol, K. (2009). Book review: Best practices in literacy instruction. “Journal of Education”, Vol. 189, issue 1–2. DOI:10.1177/0022057409189001-214.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (2022). Wino [Access: 28.02.2023]. Access on the internet: https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino.

Krzywoszyńska, A. (2012). “Waste? You mean by-products!” From bio-waste management to agro-ecology in Italian winemaking and beyond. “Sociological Review”, Vol. 60, issue 2 (suppl.). DOI: 10.1111/1467-954X.12037.

Lall, M., Sahai, S. (2008). Entrepreneurship. New Delhi: Excel Books India.

Maciejczak, M. (2019). Korzyści zewnętrzne prowadzenia zrównoważonych winnic w Polsce w warunkach zmian. “Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich”, Vol. 106, No. 1. DOI:10.22630/RNR.2019.106.1.8.

Marcisz, J. (2017). Kultura organizacyjna i jej specyfika [In:] Gawron, I., Myjak, T., ed., Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Mazur-Wierzbicka, E. (2013). Ekologiczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w ramach CSR – korzyści dla przedsiębiorców. “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 288.

Menival, D., Charters, S. (2014). The impact of geographic reputation on the value created in Champagne. “Australian Journal of Agricultural and Resource Economics”, Vol. 58, issue 2. DOI:10.1111/1467-8489.12033.

Pijet-Migoń, E., Królikowska, K. (2020). Rebirth of viticulture and associated changes in the rural areas of lower silesia, SW Poland. “Geographia Polonica”, Vol. 93, issue 3. DOI:10.7163/GPol.0176.

Plichta, P. (2023). Pytanie 103: Jakie możliwe są racjonalne sposoby wykorzystywania środowiska w turystyce kulturowej? “Turystyka Kulturowa”, Vol. 2, No. 127.

Pons, A., Allamy, L., Schüttler, A., Rauhut, D., Thibon, C., Darriet, P. (2017). What is the expected impact of climate change on wine aroma compounds and their precursors in grape? “Oeno One”, Vol. 51, No. 2. DOI:10.20870/oeno-one.2016.0.0.1868.

Popęga, J. (2016). Przedsiębiorczość. Zagadnienia ogólne [In:] Lisowska, R., Popęga, J., ed., Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

portalspozywczy.pl (2021). Trendy na rynku wina: bezalkoholowe, biodynamiczne i premium [Access: 14.10.2021]. Access on the internet: https://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/trendy-na-rynku-wina-bezalkoholowe-biodynamiczne-i-premium,199463.html.

Poterańska, N., Mijowska, K., Ochmian, I. (2015). Wpływ aplikowanych dolistnie biostymulatorów i środków wapniowych na wzrost krzewów, plonowanie oraz jakość owoców jagody kamczackiej (Lonicera caerulea L.) odmiany Czarna [In:] Baran, M., Nyćkowiak, J., ed., Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce – Nauki przyrodnicze. Poznań: Młodzi Naukowcy.

Rachão, S., Breda, Z., Fernandes, C., Joukes, V. (2019). Enogastronomy in northern Portugal: Destination cooperation and regional identity. “Advances in Hospitality and Tourism Research”, Vol. 7, issue 2. DOI:10.30519/ahtr.573163.

Ravichandran, K., Nakkiran, S. (2015). Cooperative Entrepreneurship in Action: A Conceptual Framework. New Delhi: Studera Press.

Rosłan-Karaś, A., Wasilczuk, J.E. (2015). Przedsiębiorczość internetowa w blogosferze. “Ekonomiczne Problemy Usług”, No. 116.

Santos, J.A., Fraga, H., Malheiro, A.C., Moutinho-Pereira, J., Dinis, L.T., Correia, C., Moriondo, M., Leolini, L., Dibari, C., Costafreda-Aumedes, S., Kartschall, T., Menz, Ch., Molitor, D., Junk, J., Beyer, M., Schultz, H.R. (2020). A review of the potential climate change impacts and adaptation options for European viticulture. “Applied Sciences” (Switzerland), Vol. 10, issue 9. DOI:10.3390/app10093092.

Santos, J.A., Malheiro, A.C., Pinto, J.G., Jones, G.V. (2012). Macroclimate and viticultural zoning in Europe: Observed trends and atmospheric forcing. “Climate Research”, Vol. 51, No. 1. DOI:10.3354/cr01056.

Sautet, F. (2013). Local and systemic entrepreneurship: Solving the puzzle of entrepreneurship and economic development. “Entrepreneurship: Theory and Practice”, Vol. 37, issue 2. DOI:10.1111/j.1540-6520.2011.00469.x.

Seroka-Stolka, O. (2012). Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o przedsiębiorczość ekologiczną. “Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, No. 6.

Siwiec, P. (2021). Wino – prognoza trendów na 2021 rok [Access: 15.12.2021]. Access on the internet: 416.https://ouichef.pl/artykuly/247493,wino-prognoza-trendow-na-2021-rok.

Staniec, I., Klimczak, K.M., Machowiak, W., Shachmurove, Y. (2018). Przedsiębiorczość technologiczna: istota, znaczenie, wybrane kierunki badań. “Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, No. 168. DOI: 10.33119/SIP.2018.168.6.

Svobodová, I., Věžník, A., Král, M. (2014). Viticulture in the Czech Republic: Some spatio-temporal trends. “Moravian Geographical Reports”, Vol. 22, issue 1. DOI:10.2478/mgr-2014-0001.

Szczepaniak, I. (2007). Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy. “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, No. 10.

Tuszyński, T., Poreda, A. (2003). Narodowe i regionalne napoje alkoholowe. “Żywność”, No. 3(36).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Journal of Laws 2009, No. 116, item 975).

Wiatrak, P.A. (2003). Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje [In:] Jaremczuk, K., ed., Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości- szanse i zagrożenia [Access: 16.06.2020]. Access on the internet: https://www.academia.edu/26570333/Pojęcie_przedsiębiorczości_jej_cele_i_rodzaje?auto=download, pp. 26–27.

Wielki, J., Sytnik, I., Sytnik, B. (2017). Biznes internetowy jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości regionalnej: współczesne modele i tendencje. “Barometr Regionalny. Analizy i prognozy”, issue 15(4).

Yasir, N., Babar, M., Mehmood, H.S., Xie, R., Guo, G. (2023). The Environmental Values Play a Role in the Development of Green Entrepreneurship to Achieve Sustainable Entrepreneurial Intention. “Sustainability”, Vol. 15, issue 8. DOI:10.3390/su15086451.

Żero, S. (2020), Osobowościowe uwarunkowania postaw przedsiębiorczych w ujęciu lokalnym na przykładzie gminy Brańsk [In:] Gruszewska, E., ed., Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców. Vol 4, Teoria i praktyka. DOI:10.15290/wpewbmn4.2020.03.