A DESCRIPTION OF MILITARY THREATS TO POLAND'S AIR SAFETY
HSS-okładka-30-2023-03
pdf

Keywords

air security
air threats
armed conflict

Abstract

The events of the past year have made many experts aware that the contemporary international security environment is increasingly uncertain, complex and difficult to predict. It is, therefore, reasonable to present current issues related to air safety, which, in the author’s opinion, are crucial for the functioning of the Polish state in the area of medium- and long-term national and international policy. The aim of this article is to describe the contemporary air safety environment, which is characterized by a dynamic process of transformation of the types of threats; these include the ambitions of some countries to dominate in this dimension.

The study concerns the military dimension of Poland’s air security. The author’s analysis proves that air threats are not a new phenomenon, but currently they have an extremely wide range of application in armed conflict. The research method adopted is qualitative analysis supported by the technique of real-meaning definition.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.31
pdf

References

Cliff, R. (2010). The Development of China's Air Force Capabilities, CT-346, Testimony presented before the US-China Economic and Security Review Commission on May 20,2010. Santa Monica.

Dobija, K. (2013). Potrzeby doskonalenia systemu obrony powietrznej Polski z perspektywy ewolucji środków napadu powietrznego [w:] Czupryński, K., Glen, A., Soroka, P., red., System obrony powietrznej Polski. Warszawa: AON.

Dymanowski, K. (2011). Klasyczne i nowe zagrożenia bezpieczeństwa z powietrza. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”, nr 2 (17)/2011.

Fabian, E. IDF shoots down 3 Hezbollah drones heading for Karish gas field [Access: 19.10.2022]. Access on the internet: https://www.timesofisrael.com/idf-says-it-shot-down-3-hezbollah-drones-heading-for-karish-gas-field/.

Gotowała, J. (2002). Niepokój w powietrzu – wydolność współczesnych systemów zapobiegających szczególnym sytuacjom w locie. Warszawa: AON.

Hładij, A. F-22 Raptor – sprostać wymogom współczesnych wojen [Access: 24.08.2018]. Access on the internet: https://www.defence24.pl/f-22-raptor-sprostac-wymogom-wspolczesnych-wojen.

Instrukcja sporządzania i przekazywania meldunków o sytuacji powietrznej. Sztab Generalny WP, sygn. Szt. Gen. 604/71.

Israel Intercept Two Attack UAV Launched by Hezbollah [Access: 12.08.2018]. Access on the internet: http://defense-update.com/2006/08/israel-intercept-two-attack-uav.html.

Jackson, B.A., Frelinger, D.R., Lostumbo, M.J., Button, R.W. (2008). Evaluating Novel Threats to the Homeland: Unmanned Aerial Vehicles and Cruise Missiles. RAND Corporation.

Jackson, B.A. (2008). Novel threats to the homeland. Unmanned aerial vehicles and cruise missiles. Santa Monica.

Jałoszyński, K. (2008). Współczesny wymiar antyterroryzmu. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Jeler, G.E., Roman, D. (2016). The Graphite Bomb: an Overview of its Basic Military Applications. “Review of the Air Force Academ”, No. 1(31) [Access: 21.10.2018]. Access on the internet: http://www.afahc.ro/ro/revista/2016_1/Jeler_Roman_2016_1.pdf.

Kopp, C., Soviet/Russian Tactical Air to Surface Missiles Technical Report, Air Power Australia [Access: 20.08.2015]. Access on the internet: http:/www. ausairpower.net/APA-Rus-ASM.html#mozTocId154704.

Krawczyk, P. (2008). Terroryzm lotniczy. Warszawa: AON.

Lambeth, B.S. (2011). Air operations in Israel's war against Hezbollah: learning from Lebanon and getting it right in Gaza. Santa Monica.

Olszewski, R. (2002). Reagowanie na zagrożenia z powietrza w czasie pokoju [w:] Gotowała, J., red., Bezpieczne niebo. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej. Warszawa.

Radomyski, A., red. (2015). Podstawy obrony powietrznej. Warszawa: AON.

Radomyski, A., Dobija, K. (2010). Podręcznik przeciwlotnika. Warszawa: AON.

Radomyski, A. (2003). Metodyka pracy sekcji OPL na stanowisku dowodzenia brygady zmechanizowanej (pancernej). Dodatek nr 8 do „Przeglądu Wojsk Lądowych”. Warszawa.

Radomyski, A. (2015). Współczesne zagrożenia powietrzne. Kontekst teoretyczny i praktyczny [w:] Radomyski, A., red., Podstawy obrony powietrznej. Warszawa: AON.

Radomyski, A. (2013). Wyzwania i zagrożenia powietrzne Polski – determinanty nowego systemu obrony powietrznej [w:] Czupryński, K., Glen, A., Soroka, P., red., System obrony powietrznej Polski, Warszawa: AON.

Rajchel, J. (2012). Aspekty polityczne bezpieczeństwa powietrznego Polski w XXI wieku, t. II, Zagrożenie bezpieczeństwa powietrznego Polski po roku 1999. Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Rajchel, J. (2015). Bezpieczeństwo powietrzne na tle bezpieczeństwa narodowego [w:] Wetoszka, A., Grenda, B., Truskowski, A., red., Taktyka i dowodzenie w lotnictwie wojskowym, Dęblin: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

Rosłan, G. (2018). Obrona powietrzna. Militarne aspekty bezpieczeństwa powietrznego Polski. Gdynia: Wydawnictwo BP.

Rosłan, G. (2017). Ontologiczne uwarunkowania walki informacyjnej [w:] Kisielnicki, J., Płusa, T., Rysz, S.J., Rajchel, J., Rajchel, K., red., Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza PRz.

Rosłan G. (2014). Rozpoznanie zagrożeń powietrznych. Wybrane problemy [w:] Zieliński, M., Pączek, B., red., Acti Labores Iucundi. Studia ofiarowane prof. L. Ciborowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Gdynia: Wydawnictwo J.P.

Rosłan, G. (2012). Współczesne i przyszłe zagrożenia powietrzne [w:] Bogdalski, P., Nowakowski, Z., Rajchel, K., red., Ocena poziomu zagrożenia terroryzmem i organizacji systemu antyterrorystycznego w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Standing Defence Plan SDP 10901 D „Angry Hasp”. NATO Integrated Extended Air Defence (NATINEAD) in Allied Command Europę (ACE) – Final Draft, December 2002.

The Military Balance, 2018.

Unmanned Aircraft Systems Roadmap 200S-2030. Office of the Secretary of Defense, Washington D.C.200S, p.A-4-A-6.

Zajas, S., red. (2018). Studium przyszłości sił powietrznych. Synteza wyników badań. Warszawa: AON.

Zdrodowski, B., red. (1998). Podręcznik obrona powietrzna. Warszawa: AON.