A CULTURE OF SECURITY VERSUS DIGITAL EXCLUSION AS A FORM OF SOCIAL EXCLUSION
HSS-okładka-30-2023-03
pdf

Keywords

ecosystem
digital exclusion
security culture

Abstract

This article contains a brief description of the creation of an artificial environment, which is the outcome of the evolution of humankind’s natural environment. Its dynamic development is associated with anthropopressure. A sizeable share of scientists agree that we live in a new geological epoch called the Anthropocene (a term proposed in 2000 by Paul Crutzen, an atmospheric chemist), in which humans exert an increasingly noticeable impact on the entire planet and “reach out” into space. The modern human being no longer exists in their natural human environment, but dwells in the “technicized” one. In this article, the authors present the issues of social exclusion through the prism of newly created artificial human environments. They will look at the technicized human environment through the prism of security culture issues, of which exclusion, including digital exclusion, is one. The factor determining the functioning of ecosystems, and thus maintaining the phenomenon of life on Earth and then in Space, is the flow of energy and matter. Everything occurs in time; this very phenomenon is responsible for the aging of biocenosis, which in turn is subjected to exclusion processes in the habitat.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.33
pdf

References

Grzelak, M., Liedel, K. (2012). Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu. „Bezpieczeństwo Narodowe”, nr 22, II. https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Mendelejew-Dmitrij-I;3939619.html.

Kranzberg, M. (1986). Technology and History: „Kranzberg’s Law”. Technology and Culture 3.

Linie montażowe samochodów FORD. Access on the internet: https://www.ford.pl/swiat-forda/o-firmie/historia.

Schwab, K. (2016a). The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum.

Sommer, H. (2006). Kształtowanie się kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Na przykładzie WSK w Rzeszowie. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, https://knh.prz.edu.pl/publikacje.

—— (2017). Humanistyka w świecie edukacji technicznej [w:] Sośnicka, J., red., Inżynier z duszą humanisty. Miejsce i rola problematyki humanistycznej w dyskursie politechnicznym. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Sommer, H., Zakrzewski, G. (2017a). Założenia dla edukacji ekologicznej czy bezpieczeństwa ekologicznego. „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXII, 24(3/2017). DOI: prz.edu.pl/pl/publ/einh/344.

—— (2017b). Rozumienie słownictwa z ochrony i kształtowania środowiska w dokumentach państwowych. Humanities and Social Sciences”, Vol. XXII, 24 (4/2017), DOI: prz.edu.pl/pl/pdf/einh/365.

—— (2017c). Określenie poziomu świadomości korzystania z wybranych składowych sztucznego środowiska naturalnego, „Modern Management Review”, Vol. XXII, 24(4/2017).

Sommer, H., Sommer, H., Zakrzewski, G. (2018,). Ocena wybranych składowych wpływających na komfort przebywania klientów w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, „Humanities and Social Sciences”, t. XXIII, z. 25 (1/2018), DOI: prz.edu.pl/pl/publ/einh/378.