CIVIC PLATFORM’S CONCEPT OF EUROPEAN SECURITY
HSS-okładka-30-2023-04 - part I
pdf

Keywords

European security
political thought
Civic Platform

Abstract

Recent unprecedented changes in the international arena, such as Russia’s full-scale invasion of Ukraine in February 2022, sparked a political debate over Europe’s security, prompting politicians to diagnose the reality and look for solutions to ensure the security of European states. This paper focuses on the Polish political party Civic Platform, which represents the liberal strain in Polish political thought. The study is concerned with the 21st century, which has brought at least three turning points: (1) the Russian Federation’s questioning of the post-Cold-War order; (2) The compromising of Central and Eastern Europe’s security after Western European politicians proved to be weak-willed, a notable example of which was their “soft” position after the Russian attack on Georgia in 2008; and (3) the emergence of new challenges for Poland, primarily after Russia launched its war against Ukraine.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.54
pdf

References

Applebaum, A., Tusk, D. (2021). Wybór. Warszawa: Wydawnictwo Agora.

Czaputowicz, J. (2007). Teorie stosunków międzynarodowych, krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

“Gazeta Wyborcza” (2008). Doktryna Sikorskiego [Access: 13.07.2023]. Access on the internet: https://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/5214642/Doktryna-Sikorskiego.

Haliżak, E. (2005). Liberalna wizja porządku międzynarodowego [In:] Kuźniar, R., ed., Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Klich, B. (2003). Session of the Committee on Foreign Affairs (No. 132), November 14, 2003 [Access: 10.03.2023]. Access on the internet: https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/wgskrnr/SZA-132.

Komorowski, B. (2006). The shorthand report from the 10th session of the Sejm of the Republic of Poland, February 15, 2006 [Access: 10.03.2021]. Access on the internet: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/109C86D5.

—— (2007). The shorthand report from the 33rd session of the Sejm of the Republic of Poland, January 25, 2007 [Access: 11.03.2023]. Access on the internet: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/67E5240B.

Lewandowski, A. (2018). Idee liberalne w myśli politycznej Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001–2011 [In:] Justyński, J., Kania, R., eds., Idee polityczno-prawne i społeczne jako fundamenty III Rzeczypospolitej. Płock: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (2013). Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 roku [Access: 27.09.2022]. Access on the internet: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/expose-2013

Olechowski, A. (2007). Głos w dyskusji. Polska polityka zagraniczna po 1989 roku [In:] Kosiewski, P., ed., Polska i świat. O przyszłości Europy. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego.

Pełczyńska-Nałęcz, K. (2014). Session of the Committee on Foreign Affairs (No. 124), March 13, 2014 [Access: 14.04.2023]. Access on the internet: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?skrnr=SZA-124.

Platforma Obywatelska RP (2007). Program PO. Polska zasługuje na cud gospodarczy [Access: 27.07.2023]. Access on the internet: https://mamprawowiedziec.pl/file/14512.

—— (2011). Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011 [Access: 27.07.2023]. Access on the internet: https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/07/Program_PO_100dpi.pdf.

—— (2014). Przemówienie Donalda Tuska na Konwencji w Sopocie z 12 IV 2014 r. [Access: 27.07.2023]. Access on the internet: http://www.platforma.org/aktualnosc/36601/przemowienie-donalda-tuska-na-konwencji-w-sopocie-tekst.

Schetyna, G. (2014). Uniwersalny model polskości [Access: 14.04.2023]. Access on the internet: https://www.rp.pl/wydarzenia/art12119521-uniwersalny-model-polskosci.

Sikorski, R. (2010a). Rosja powinna być w NATO [Access: 27.07.2023]. Access on the internet: https://tvn24.pl/swiat/sikorski-rosja-powinna-byc-w-nato-ra124386-3579277.

—— (2010b). Wystąpienie ministra spraw zagranicznych na naradzie ambasadorów podczas sesji poświęconej Rosji, 2 II 2010 [archiwum autorki].

—— (2011a). The shorthand report from the 87th session of the Sejm of the Republic of Poland, March 16, 2011 [Access: 14.03.2023]. Access on the internet: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf.

—— (2011b). Poland and the future of the European Union. Speech by Radosław Sikorski, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Poland in Berlin [Access: 24.06.2023]. Access on the internet: https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103086,10726365,polska-a-przyszlosc-unii-europejskiej-przemowienie-radoslawa.html.

—— (2012a). Speech by Foreign Minister Radosław Sikorski at the Security Conference in Munich, February 3, 2012 [Access: 24.06.2023]. Access on the internet: https://finanse.wp.pl/msz-minister-sikorski-na-konferencji-bezpieczenstwa-w-monachium-komunikat-6116074562934401a.

—— (2012b). V4, czyli znak jakości. „Rzeczypospolita”, No. 152.

—— (2013). The shorthand report from the 36th session of the Sejm of the Republic of Poland, March 20, 2013 [access: 24.03.2023]. Access on the internet: https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzien=1&wyp=2&view=4

Tusk, D. (2005). The shorthand report from the 96th session of the Sejm of the Republic of Poland, January 21, 2005 [Access: 27.07.2023]. Access on the internet: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/5BA35115

—— (2007). The shorthand report from the 2nd session of the Sejm of the Republic of Poland, November 23, 2007 [Access: 10.03.2023]. Access on the internet: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf.

—— (2017). List otwarty do Przywódców państw Unii Europejskiej [Access: 18.07.2023]. Access on the internet: https://twitter.com/donaldtusk/status/1458485758889709570.