FROM INFORMATION POLICY TO STRATEGIC COMMUNICATION
HSS-okładka-30-2023-04 - part II
pdf

Keywords

information policy
strategic communication

Abstract

In the era of modern threats, Strategic Communication (StratCom) has become a key capability in responding to hybrid threats, the vast majority of which are created in the Information Environment (IE), with particular emphasis on cyberspace. The transition from the information policies of individual armed forces to the comprehensive thought of strategic communication is the focus of the article below. For this purpose, an analysis of source documents was used, showing the development of the concept of strategic communication since 2001 in StratCom collections of documents, policies, doctrines, guidelines, manuals and framework concepts.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.72
pdf

References

AJP 01/B – Allied Joint Doctrine (2002).

Declaration from the NATO Summit in Strasbourg-Kehl (2009). point 16.

Declaration from the NATO Summit in Wales (2009). point 13.

Directive NATO ACO (AD) 95-2 on strategic communication (2012).

Dmochowski, M., Wiśnicki, J. (2022). StratCom a InfoOps i PsyOps – podobieństwa, różnice, relacje. Część III (StratCom). “Bulletin ACKS” 2/2022. Warszawa: AON.

Halloran, R. (2007). Strategic Communication. The US Army War College Quarterly: “Parameters”, Vol. 37, No. 3/2007.

Joint declaration of the President of the European Council, the President of the European Commission and the Secretary – General of the North Atlantic Treaty Organization, Warsaw, July 8, 2016.

Kacała, T. (2011). Komunikacja strategiczna – wyzwanie dla władzy wykonawczej? „Studia Politologiczne”, 20/2011. Warszawa: Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kryszka, D. (2006). Informowanie opinii publicznej a operacje militarne poza granicami kraju. Warszawa: AON.

NATO Military Public Affairs Policy (2011). [Access: 12.02.2022]. Access on the internet: http://www.nato.int/ims/docu/mil-publ-aff-policy.htm.

NATO Military Public Affairs Policy (2011). MC0457/3. Public Affairs Handbook (2020). ACO/ACT. Allied Command Operations and Allied Command Transformation.

NATO Strategic Communications Policy (2009). PO (2009)0141.

Niedzielski, D. (2022). Wojskowa doktryna komunikacji strategicznej NATO i jej znaczenie dla Polski. „Bulletin ACKS”, 3/2022. Warszawa: AON.

QDR Execution Roadmap for Strategic Communication (2006). U.S. Department of State.

Strategic Communication Action Plan (2015). European Council, Brussels, Ref. Ares (2015)2608242, 22/06/2015 [Access: 15.02.2022]. Access on the internet: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0290_EN.html.

Strategic communication policy NATO (2009). MCM-0164-2009.

Vasile, V. (2022). Strategic communications – conceptual and evolutionary landmarks. “Bulletin ACKS”, 1/2022. Warszawa: AON.