GAMIFICATION IN MANAGEMENT EDUCATION
HSS-okładka-30-2023-04 - part II
pdf

Keywords

gamification
game mechanics
management
education

Abstract

Gamification, which uses the mechanisms of games to acquire knowledge and various types of skills to build people’s involvement in a specific activity, is playing an increasingly important role. This study aims to emphasize the importance of gamification in the management process, with particular attention to its use in the educational process. It employs a critical literature review, observation, and case studies, containing an analysis of active gamification-based methods used in teaching management (organization and management) and production management. On the basis of the pilot program MANAGER BOB IN, the game used during the production management course, and the experiences of the authors of the study in creating various games, it can be concluded that it is necessary to allocate more time during organizational classes to explain the principles and benefits of participation in gamification, and to extend the time for the implementation of selected challenges. Information feedback is also important, as is the use of various technical solutions that affect the attractiveness of games and the entire educational process.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.79
pdf

References

Al-Azawi, R., Al-Faliti, F., Al-Blushi, M. (2016). Educational gamification vs. game based learning: Comparative study. “International journal of innovation, management and technology”, 7(4).

Alotumi, M. (2022). Factors influencing graduate students’ behavioral intention to use Google Classroom: Case study – mixed methods research. “Education and Information Technologies”, 27(7).

Bühler, M.M., Jelinek, T., Nübel, K. (2022). Training and Preparing Tomorrow’s Workforce for the Fourth Industrial Revolution. “Education Sciences”, 12(11).

Boboc, R.G., Băutu, E., Gîrbacia, F., Popovici, N., Popovici, D. M. (2022). Augmented Reality in Cultural Heritage: An Overview of the Last Decade of Applications. “Applied Sciences”, 12(19). DOI: 10.3390/app12199859.

Bohan, C., McDowell, C., Smyth, S. (2022). Does the immediacy of feedback matter in game-based classroom management? Analysis of the caught being good game with adolescent students. “Journal of Positive Behavior Interventions”, 24(3).

Chou, Yu-Kai (2015). Actionable Gamification: beyond points, badges and leaderboards. Createspace Independent Publishing Platform, USA.

Csikszentmihalyi, M., (2008). Flow: The Psychology of Optimal Experience. Harper Collins Publ. USA.

Dečman, N., Rep, A., Titgemeyer, M. (2022). Who is more eager to use Gamification in Economic Disciplines? Comparison of Students and Educators. “Business Systems Research: International journal of the Society for Advancing Innovation and Research in Economy”, 13(2).

Deterding, S. (2019). Gamification in management: Between choice architecture and humanistic design. “Journal of Management Inquiry”, 28(2).

Fazlagič, J. (2019). Kreatywność w systemie edukacji. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Gaweł, A. (2016). Wirtualne gry strategiczne – narzędzie edukacji przedsiębiorczej czy eksperymentalna metoda badawcza w badaniach nad przedsiębiorczością?. „Przedsiębiorczość – Edukacja”, 12.

Grijalvo, M., Segura, A., Núñez, Y. (2022). Computer-based business games in higher education: A proposal of a gamified learning framework. “Technological Forecasting and Social Change”, 178. DOI: 10.1016/j.techfore.2022.121597.

Grivokostopoulou, F., Kovas, K., Perikos, I. (2019). Examining the impact of a gamified entrepreneurship education framework in higher education. “Sustainability”, 11(20).

Guo, X.-R., Li, X., Guo, Y-M. (2021). Mapping Knowledge Domain Analysis in Smart Education Research. “Sustainability”, 13(23). DOI: 10.3390/su132313234.

Herzig, P., Ameling, M., Wolf, B., Schill, A. (2015). Implementing gamification: requirements and gamification platforms. “Gamification in education and business”.

Hunicke, R., LeBlanc, M., Zubek, R. (2004). MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research. “Proceedings of the AAAI Workshop on Challenges in Game AI”, Vol. 4, No. 1.

Isabelle, D.A. (2020). Gamification of entrepreneurship education. “Decision Sciences Journal of Innovative Education”, 18(2).

Jääskä, E., Aaltonen, K. (2022). Teachers’ experiences of using game-based learning methods in project management higher education. “Project Leadership and Society”, 3. DOI: 10.1016/j.plas.2022.100041.

Jääskä, E., Lehtinen, J., Kujala, J., Kauppila, O. (2022). Game-based learning and students’ motivation in project management education. “Project Leadership and Society”, 3. DOI: 10.1016/j.plas.2022.100055.

Janecka, K., Juźwik, M. (2020). Wykorzystanie gier symulacyjnych jako formy nauczania studentów uczelni wyższych w obszarze zarządzania. „Management and Quality – Zarządzanie i Jakość”, Vol. 2 No. 2.

Kamarudin, N., Halamy, S., Mohsin, M. (2023). Educating and Engaging Higher Learning Students with Interactive Games of Information Management Education (i-GIME) v. 2. “Malaysia Journal of Invention and Innovation”, 2(1).

Karwińska, A. (2022). Wyzwania przyszłości: nowe społeczeństwo – nowa edukacja [w:] Laurisz, N., Mazur, S., Sanak‑Kosmowska, K., eds., Uniwersytet i edukacja wobec wyzwań współczesności. Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UE w Krakowie.

Klapztein, S., Cipolla, C. (2021). Gamification Service Framework and Transformative Services: Applications for Environmental, Social and Organizational Changes [In:] Transforming Society and Organizations through Gamification. DOI: 10.1007/978-3-030-68207-1_10.

Kozłowska, I. (2016). Gamifikacja – specyfika wykorzystania narzędzia w Polsce. „Studia Ekonomiczne”, (255).

Niu, S.J., Luo, J., Niemi, H., Li, X., Lu, Y. (2022). Teachers’ and Students’ Views of Using an AI-Aided Educational Platform for Supporting Teaching and Learning at Chinese Schools. “Education Sciences”, 12(12). DOI: /10.3390/educsci12120858.

Nowiński, W., Nowaczyk, G., Sobczak, A., Tomczyk, Ł., Fabiś, A., Litawa, A. (2016). Innowacyjna edukacja przedsiębiorczości. Raport krajowy. Poznań–Oświęcim–Kraków: Visegrad Fund, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Ortiz-Martínez, E., Santos-Jaen, J.M., Palacios-Manzano, M. (2022). Games in the classroom? Analysis of their effects on financial accounting marks in higher education. “The International Journal of Management Education”. DOI: 10.1016/j.ijme.2021.100584.

Petrowicz, M. (2017). Dynamiki w grach – definicje i wykorzystanie w analizie. „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja”, (3).

Rosli, K., Khairudin, N., Mat Saat, R. (2019). Gamification in entrepreneurship and accouting education. „Academy of Entrepreneurial Journal”, Vol. 25, Issue 3.

Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce [w:] Krzyżanowska, K., red., Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Silva, R.J.R.D., Rodrigues, R.G., Leal, C.T.P. (2019). Gamification in management education: A systematic literature review. “BAR – Brazilian Administration Review”, 16.

Stadnicka, D. (2017). Lean Education in the Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics of Rzeszow University of Technology, Poland [in:] Carvalho, A., Flumerfelt, S., Kahlen, F.J., eds., Lean Education: An Overview of Current Issue. Spronger Switzerland.

Subhash, S., Cudney, E. A. (2018). Gamified learning in higher education: A systematic review of the literature. “Computers in human behavior”, 87.

Thomas, N.J., Baral, R. (2023). Mechanism of gamification: Role of flow in the behavioral and emotional pathways of engagement in management education. “The International Journal of Management Education”, 21(1).

Wanick, V., Bui, H. (2019). Gamification in Management: a systematic review and research directions. “International Journal of Serious Games”, 6(2).

Wasyluk, P., Kucner, A., Pacewicz, G. (2020). Edukacja przyszłości. Olsztyn: Wydawnictwo UWP w Olsztynie.

Wesołowski, J. (2016). Inżynieria gier. Level design dla początkujących. Warszawa: Wonderland Engineering.

Widawska-Stanisz, A. (2017). Gamification in personnel management of sport–recreation service companies. “Quality in Sport”, 3(1).

Wiśniewska, M. (2017). Formy i metody nauczania w szkole wyższej. „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”, 1(51).

Wrona, K. (2013). Grywalizacja i gry oraz ich potencjał do wykorzystania w strategiach marketingowych. „Marketing i Rynek”, 10(20).

Yasin, N., Hafeez, K. (2018). Enterprise simulation gaming: Effective practices for assessing student learning with SimVenture Classic and VentureBlocks. “Experiential Learning for Entrepreneurship: Theoretical and Practical Perspectives on Enterprise Education”.

Zatwarnicka-Madura, B. (2016). Gamification: current status, trends and development prospects. “Actual Problems of Economics”, 6 (180).

Zervas, K., Kostopoulos, I. (2023). Online simulation games for guided learning: a sport business case study. “International Journal on E-Learning (IJEL)”. Access on the internet: http://researchonline.ljmu.ac.uk/id/eprint/18533.

Złotek, M. (2017). Grywalizacja: wykorzystanie mechanizmów z gier jako motywatora do zmiany zachowania ludzi. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.