IT SUPPORT FOR DANGEROUS GOODS WAREHOUSE OPERATIONS IN RETAIL
HSS-okładka-30-2023-04 - part II
pdf

Keywords

ERP Systems
RMS Systems
dangerous goods
warehouse logistics

Abstract

This article describes basic IT support for dangerous goods inventory management in retail stores to ensure safe work. Retail network managers are often confronted with problems arising from the consequences of their chosen assortment choices. Time pressures related to seasonal assortment require the support of the IT system. For operators of regionally distributed shops, the central management aspect is of particular importance. Under such a requirement, the rapid and easy implementation of organizational and system design for a distributed business structure is key to achieving the expected result. A properly prepared system can significantly help in the process of implementing the idea of selling this type of material.

https://doi.org/10.7862/rz.2023.hss.88
pdf

References

Beutler, H.-P., Bouchex-Bellomie, H., Buchmann, A., Bürki, S., Dumont, R., Friedli, W., Hertzog, B., Kindler, P., Schefer, A., Sommer, M., Wegmann, L. (2018). Leitfaden: Lagerung gefährlicher Stoffe. Frauenfeld: Amt für Umwelt Kanton Thurgau.

EU-OSHA. (2023). Access on the internet: https://oshwiki.osha.europa.eu/en/themes/chemical-storage.

Grzegorczyk, K., Buchcar, R. (2019). Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych ADR 2019. Błonie: Wydawnictwo ADeR Buch-Car.

Janczak, A. (2014). ADR w spedycji i magazynie. Składowanie i przewóz materiałów niebezpiecznych. Vademecum BHP. Warszawa: Dom Wydawniczy Zacharek

Polish Journal of laws. (2011), 63(322).

Polish Journal of laws. (2021), 874.

Kopczewski, R., Nowacki, G. (2018). Ewaluacja stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce. „Autobusy”, No. 9.

Kwaśniowski, S., Kulczyk, J., Kierzkowski, A., Jóźwiak, Z. (2014). Ładunki niebezpieczne w transporcie towarów. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

Prasuła, P., Mazur, I., Czerwinska, M., Cieślak, P. (2023). Safety risk posed by pyrotechnic materials. “Problemy Techniki Uzbrojenia”, No. 3(165).

Stępień, M. (2000). Kodeks Hammurabiego (przekład). Warszawa: Wydawnictwo Alfa.

Żabiński, G. (2018). Zasady i przepisy bezpieczeństwa przewozu ładunków niebezpiecznych. „Zeszyty Naukowe WSP”, No. 2.