ECOLOGICAL SECURITY VS. FOOD SECURITY
HSS-okładka-27-2020-04-inter
PDF

Keywords

ecological security
food security
cod fishing ban

Abstract

This article attempts to indicate the relationship between some of the most important issues concerning the global population, namely ecological factors and food security. While “exploiting” the Earth, man has violated its natural cycle and, in many respects, pushed many ecological systems to the ultimate environmental threshold. Today, due to the industrial use of the natural environment, its shaping and protection is subject of numerous discussions. If a given ecosystem has been degraded, it is the task of humankind to restore it. Bioethicists investigate how deep this interference could be when modifying the world of fauna and flora. Often, however, those simple farming methods, already known and used in medieval agriculture, are sufficient. The aim of the study is to explore the opinions of young inhabitants of Podkarpacie (also known as Subcarpathian Province) on food security assessed through the prism of ecological security issues in the context of a total ban on cod fishing in the Baltic Sea. The ban was introduced for four years from January 2020 and, while the initiative may contribute to the renewal of the cod population, it is highly restrictive and covers about 150 fishing vessels, the owners of which have no other income.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.48
PDF

References

Borsuk, S., red. (1994). Ochrona i kształtowanie środowiska. Toruń–Bydgoszcz.

Chudziński, T. (2019). Bałtyk stał się nieprzyjazny dla dorsza. Dlaczego zaczął obowiązywać zakaz połowu tej ryby?. „Dzziennik Bałtycki” 29.11.2019 r. [Access: 05.04.2020]. Access on the internet: https://dziennikbaltycki.pl/baltyk-stal-sie-nieprzyjazny-dla-dorsza-dlaczegozaczal-obowiazywac-zakaz-polowu -tej-ryby/ar/c3-14616463.

https://biznes.trojmiasto.pl/Protest-rybakow-Tym-razem-podrzucono-ryby-pod-brame-Urzedu-Morskiego -n144938.html [Access: 05.04.2020].

https://www.kalendarzrolnikow.pl/1954/plodozmian-czyli-rotacja-roslin-system-dwupolowy-isystem-trzypolowy [Access: 05.04.2020].

Jurgilewicz, M., Jurgilewicz, O. (2019). Management of information security and its protection in criminal matters: case of Poland. “Journal of Security and Sustainability”, Vol. 8(3), March.

Karwan, H.M. (2019). Bezpieczeństwo publiczne a koncepcja umowy społecznej [w:] Gałecki, A., red., W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. Poznań: Wydawnictwo WSB.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania pedagogiczne? Metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Kozłowski, J. (2011). Podejście ekologiczne w metodyce planowania. Metoda krańcowych progów przyrodniczych, „Problemy Rozwoju Miast”, No. 1–2 [Access: 05.04.2020]. Access on the internet: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-84b5f76be42c-47d0-a740-f8591b4bc0e6.

Lis, M. (2019). Popłynąłem na dorsze. To jeden z ostatnich rejsów [Access: 07.04.2020. Access on the internet: https://finanse.wp.pl/poplynalem-na-dorsze-to-jeden-z-ostatnich-rejsow-6451241617205377a.

Morski Instytut Rybacki (MIR) Komunikat o stanie zasobów ryb Bałtyku i zalecanych przez ICES wielkości kwot połowowych w roku 2020 [Access: 7.04.2020]. Access on the internet:https://mir.gdynia.pl/komunikat-o-stanie- zasobow-ryb-baltyku-i-zalecanych-przez-iceswielkosci-kwot-polowowych-w-roku-2020/.

Puacz-Olszewska, J., Bezpieczeństwo i ochrona środowiska naturalnego przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi – zasady prawne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania I Administracji, Rzeszów 2017, t. 15, z. 2(39).

Sałek-Imińska, A. (2017). Ekonomiczne narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego [w:] Szulczewski, A., red., Bezpieczeństwo państw Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście zagrożeń ekologicznych, Słupsk: Fundacja Pro Pomerania.

Sommer, H., Zakrzewski, G. (2017). Zastosowanie piramidy Masłowa w ekologii informacji – przyczynek do dyskusji [w:] Materska, K., Taraszkiewicz, B., red., Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni. Słupsk: Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej.

Sommer, H., Zakrzewski, G. (2017a). Założenia dla edukacji ekologicznej czy bezpieczeństwa ekologicznego. „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXII, 24 (3/2017) [Access: 08.04.2020]. Access on the internet: http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/344.

Sommer, H., Zakrzewski, G. (2018). Zarządzanie w działach związanych z obronnością państwa według opinii studentów bezpieczeństwa. „Humanities and Social Sciences”, Vol. XXIII, 25 (3/2018) [Access: 8.04.2020]. Access on the internet: http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/424.