Issues of brand capital loss risk analysis
HSS-okładka-27-2020-02-inter
PDF

Keywords

brand
brand capital
risk
risk analysis

Abstract

The article describes issues accompanying the analysis of the risk of brand capital loss resulting from risk assessment and the specificity of the subject of assessment. It was proposed to adopt a definition of risk as a feature of a situation in which it is possible to quantify threats. The research focused on considerations regarding possible approaches for a measurable indicator for the assessment of the level of risk based on conditions of relative market balance and lack of global threats to the industry of a given brand. The article proposed to modify the customer life-time value indicator to estimate the expected value of the customer's loss, as one of the indicators of brand capital loss. An example was provided showing the possibility of using a simplified customer decision model based on Markov processes to estimate changes in the probability of losing a customer over time.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.20
PDF

References

Brink, G. (2002). Operational Risk, in: The New Challenge for Banks. New York: Palgrave. Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing, Regulation (EC) No 352/2009.

Finetti, B. (1975). Theory of probabilisty, A critical introductory treatment. London: Wiley.

Jeffery, M. (2015). Marketing analityczny, 15 wskaźników, które powinien znać każdy marketer. Warsaw: Helion.

Kaczmarek, T.T. (2010). Zarządzanie ryzykiem, ujęcie interdyscyplinarne. Warsaw: Difin.

Keller, K.L. (2015). Strategiczne zarządzanie marką, kapitał marki – budowanie mierzenie i zarządzanie. Warsaw: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kisielińska, J., Waszkowski, A. (2010). Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej”.

Zeszyty Naukowe, No. 82, Warsaw: SGGW.

Knight, F.H. (1921). Risk, Uncertainty & Profit. New York: Hart, Schaffner and Marx.

Makowski, P. (2016). Konsekwencje regulującego charakteru definicji ryzyka [w:] Redziak, Z.,

Strzoda, M., ed., Risk Management 2015. Zarządzanie Ryzykiem w Siłach Zbrojnych RP. Warsaw: AON.

Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. „Ekonomista” No. 2.

PN-ISO 31000:2018-08. Zarządzanie ryzykiem – wytyczne. Warsaw: PKN.

Rowe, W.D. (1977). An Anatomy of Risk. New York.

Sienkiewicz, P. (2006). Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych. Zarządzanie kryzysowe z uwzględnieniem ryzyka. Warsaw: AON.

Sierpińska, M., Jachna, T. (2005). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warsaw: PWN.

Tempnan, L. (2002). Riski w ekonomikie junitidana. Moscow.