THE OODA LOOP AS AN INSTRUMENT FOR DEVELOPING INTELLECTUAL PROPERTY STRATEGIES IN SMES
HSS-okładka-28-2021-02
pdf

Keywords

enterprise
strategy
creative strategy
intellectual property
OODA loop

Abstract

Intellectual property is closely related to the processes of creation and to the development and use of acquired knowledge, experience, and competence. It is also the result of human creativity, creativity, entrepreneurial behaviour, ideas, and inventions. The dynamics of the business environment, which should be considered both in macro- and micro-economic terms, forces companies to strive for continuous modification and diversification of economic and financial strategies. This same principle also applies to intellectual property strategies, which can be used not only in creating wealth but also in attaining competitive advantage for an enterprise. This article proposes the creation of intellectual property strategy based on the OODA loop, a model of a continuous process under continuous observation. All decisionmaking processes usually take place parallel to one another. The essence of the model is synchronization between observation and orientation; between orientation, decision and action; and the impact of actions taken by observation are assumed to be monitored. Basing creation of an intellectual property strategy on the OODA loop as proposed here is recommended for SMEs in Poland.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.11
pdf

References

Blair, R. D., Cotter T. F. (2005). Intellectual Property Economic and legal Dimensions of Rights and Remedies. Cambrigde University Press.

Blank, S., Dorf, B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Warszawa: Wyd. Onepress.

Dereń, A. M. (2014). Zarządzanie własnością intelektualną w transferze technologii. Warszawa.

Dereń, A. M., Skonieczny, J. (2017). Cykl rozwoju przedsiębiorczości intelektualnej organizacji – zarys problemu [w:] Balcerak, A., Malary, Z., red. Innowacyjność w gospodarce, organizacji i technice. Warszawa.

Dyduch, W. (2013). Twórcza strategia – przemijająca koncepcja, czy przyszłość zarządzania strategicznego? „Zarządzanie strategiczne, Quo vadis?, praca zbior. pod red. R. Krupskiego. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. T. 22(2). Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Access on the internet: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/pracenaukowe-22.pdf https://pl.wikipedia.org/wiki/OODA [Access: 15.04.2020].

Kaplan, R. S., Norton, D.P. (2010). Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Warszawa: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.

Kasprzycki, D., Matczewski, A., Okoń-Horodyńska, E., du Vall, M., Wisła R. (2008). Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie – regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie. Kraków.

Nogalski, B., Rybnicki, J. (2001). Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego [w:] Kapitał intelektualny. Dylematy i wyzwania. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University.

Rajan, Y. S. (2002). Empowering Indians. With economic, business and technology strengths for the twenty first century. New Delhi: Har Anand Publications.

Skonieczny, J. (2019). Twórczość jako fundament strategii organizacji. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.