FREQUENCY OF OCCURRENCE OF ORGANISATIONAL MANAGEMENT DYSFUNCTION: FROM THE PERSPECTIVE OF YOUNG PEOPLE ENTERING THE LABOUR MARKET
HSS-okładka-28-2021-02
pdf

Keywords

organisational pathology
organisational dysfunctions
young workers

Abstract

The article deals with issues directly related to organizational irregularities. Its aim is to investigate the degree of exposure of young people to organizational dysfunctions, as there is now a clear research gap regarding the scale of the problem in this group of employees. The article presents successively why young workers are particularly exposed to this type of phenomena. The essence and causes of the problem are shown. An attempt was made to systematize organizational dysfunctions. The most important threats resulting from irregularities are also presented. In addition, on the basis of quantitative research, an attempt was made to determine the scale of the problem among people with short work experience and the effects of these organizational dysfunctions in this social group were examined. A full understanding of the mechanisms involved in the occurrence of organizational irregularities is very important from a social point of view as it can help to reduce the scale of the problem.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.13
pdf

References

Ambrose, M., Seabringht, M., Schminke, M. (2002). Sabotage in the workplace: The role of organizational injustice. “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, Vol. 89, No. 1.

Bańkowska, A. (2016). Syndrom wypalenia zawodowego – symptomy i czynniki ryzyka. „Pielęgniarstwo Polskie”, No. 2.

Bugdol, M. (2007). Gry i zachowania nieetyczne w organizacji. Warszawa: Difin.

Burn, S. (2019). The Psychology of Sexual Harassment. “Teaching of Psychology”, Vol. 46, No. 1.

Choroszczak, J. (2015). The Signs of Organizational Pathology in Companies Wholly Owned by the State Treasury – The Identification and the Analysis of the Causes of the Phenomenon Studied. “Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers' Demands”, Vol. 14.

Duffy, M., Sperry, L. (2007). Workplace Mobbing: Individual and Family Health Consequences. “The Family Journal”, Vol. 15, No. 4.

Graycar, A. (2015). Corruption: Classification and analysis. “Policy and Society”, Vol. 34, No. 2.

Ibrahim, S. W. (2016). A comprehensive review on intelligent surveillance systems. “Communications in Science and Technology”, Vol. 1, No. 1.

Kalińka, A. (2017). Zapracować się na śmierć. Samobójstwa pracowników to nie tylko japoński problem. [Access: 01.12.2020]. Access on the internet: https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/mobbing-samobojstwa-pracownikow,234,0,2228970.html

Kamińska, B. (2014). Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, No. 1.

Kenneth, W. A., Aupperle, E. (1984). Bureaucracy as organizational pathology. “Systems Research”, Vol. 1, No. 3,

Kessler, R. C., McGonagle, K. A. (1990). Chronic stress, acute stress, and depressive symptoms. “American Journal of Community Psychology”, Vol. 18, No. 5.

Kets de Vries, M. F. R., Miller, D. (1984). Neurotic Style and Organizational Pathology. “Strategic Management Journal”, Vol. 5, No. 1.

King, J. B. (2005). The Top 10 Reasons Businesses Succeed. “EzineArticles”, No. 5.

Kowal, J., Pilarek, G. (2011). Mobbing jako problem etyki w zarządzaniu. „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, Vol. 14, No. 1.

Kraczla, M. (2013). Wypalenie zawodowe jako efekt długotrwałego stresu, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie”, No. 2.

Leśniewska, G. (2015). Stres a równowaga życiowa. „Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania”, Vol. 40, No. 2.

Lewicka, D. (2011). Działania nieetyczne i nadużycia w organizacji. Problematyka oszustw w świetle badań. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, No. 24.

Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. (2001). Job Burnout. “Annual Review of Psychology”, No. 52.

Maslach, C. (2011). Wypalenie – w perspektywie wielowymiarowej [w:] Sęk, H., red., Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Miklaszewski, L. (2013). Zachowania nieetyczne w warunkach zmiany kulturowej na przykładzie firmy inwestycyjnej. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, No. 4.

Miller, D. (1988). Organizational Pathology and Industrial Crisis. “Industrial Crisis Quarterly”, Vol. 2, No. 1.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Olak, A., Bonusiak, A. (2012). Zagrożenia w funkcjonowaniu organizacji związane z patologiami kadrowymi. „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne”, No. 1.

Ostrowska, M., Michcik, A. (2014). Stres w pracy – objawy, konsekwencje, przeciwdziałanie. „Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka”, No. 5.

Pacholczyk, N. (2020). Japonia. W miesiąc więcej samobójstw, niż ofiar COVID-19 od początku epidemii [Access: 01.12.2020]. Access on the internet: https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114881,26563082,japonia-w-miesiac-wiecej-samobojstw-niz-ofiar-covid19-od.html

PARP (2015). Kapitał ludzki jako wartość firmy. Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego – wdrożenie, analiza i wnioski [Access: 27.11.2020]. Access on the internet: https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/parp%208_%20kapital%20ludzki__mm.pdf

Pasieczny, J. (2012). Patologie organizacji w okresie kryzysu. „Zarządzanie finansami”, No. 4.

Pasieczny, J., Glinka, B. (2016). Obszary dysfunkcji organizacyjnych. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Vol. 93.

Payne, B., Gainey, R. R. (2004). Ancillary consequences of employee theft. “Journal of Criminal Justice”, Vol. 32, No. 1.

Quick, J. C., McFadyen, M. A. (2016). Sexual Harassment: Have We Made Any Progress? “Journal of Occupational Health Psychology”, Vol. 22, No. 3.

Quillian-Wolever, R. E., Wolever, M. E. (2011). Stress Management at Work [In:] Quick J. C., Tetrick, L. E., ed., Occupational Health Psychology. Washington: American Psychological Association.

Robinson, S. L., Bennett, R. J. (1995). A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. “The Academy of Management Journal”, No. 2.

Rosicki, R. (2012). Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie. „Przegląd Politologiczny”, No. 2.

Singh, C., Prasad, M. (2017). Code of Ethics in an Organisation. “Intrnational Journal of Application or Innovation in Engineering & Management”, Vol. 6, No. 5.

Slowak, A., Regenfelder, M. (2016). Creating value, not wasting resources: sustainable innovation strategies. “Innovation: The European Journal of Social Science Research”, Vol. 30, No. 3.

Szczupaczyński, J. (2011). Makrospołeczne otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier etycznego zarządzania. „Przegląd Organizacji”, No. 9.

Szostek, D. (2015). Dysfunkcjonalne zachowania pracowników: zarys problematyki. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, No. 1.

—— (2016). Wybrane przejawy patologii w miejscu pracy – doniesienie z badania wśród pracujących studentów WNEiZ UMK w Toruniu. „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, No. 1.

Van Fleet, D. D., Griffin, W. (2006). Dysfunctional organization culture: The role of leadership in motivating dysfunctional work behaviors. “Journal of Managerial Psychology”, Vol. 21, No. 8.

Wells, J. T. (2006). Nadużycia w firmach Vademecum zapobieganie i wykrywanie. Warszawa: LexisNexis.