SELECTED THEORETICAL CONCEPTS OF THE SOCIAL ELITE
HSS-okładka-28-2021-03
pdf

Keywords

social elite
the ruling class
elite theor

Abstract

This paper deals with issues related to theoretical concepts of the elite. The concept of the elite emphasizes the hierarchical nature of the diversity of society and the importance of dividing societies into two groups: the ruling elite and the ruled masses. By elite, one generally means a social stratum, a social group, or a category of people that are perceived to be superior in some respect to the rest of the social whole. The issue of the elite is extremely interesting for many researchers, as it is related to the question of who has real influence in the political and social life of the country. The present paper systematizes the concepts of the elite and presents an essential definition. For this purpose, a comparative method was applied. A full understanding of the mechanisms of distinguishing elites in society will allow people who really influence the lives of citizens to be identified.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.23
pdf

References

Antoszewski, A., Herbut, R., red. (2004). Leksykon politologii. Wrocław.

Encyklopedia socjologii (1998). T. I. Warszawa.

Field, G. L., Higley, J. (1980). Elitism, Routledge and Kegan Paul. London.

Halamska, M. (2001). Reprodukcja czy wymiana? Przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990–1998. Warszawa.

Mannheim, K. (1974). Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. Warszawa

Mills, C. W. (1961). Elita władzy. Warszawa.

Nocoń, J. (2004). Elity polityczne – studium interpretacji funkcjonalnej. Toruń.

Pałecki, K., red. (2007). Elity polityczne w Polsce. Toruń.

Pawłowska, A. (1998). Władza, elity, biurokracja – studium z socjologii polityki. Lublin.

Simlat, M. (1997). Współczesna amerykańska teoria elit. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie”. Zeszyt 185. Kraków.

Stefaniuk, M. (2001). Teoria elit Vilfreda Pareta. Lublin.

Szacki, J. (2003). Historia myśli socjologicznej. Warszawa.

Szczupaczyński, J. (1993). Elity, demokracja. wybory. Warszawa.

Szczupaczyński, J., red. (1995). Władza i społeczeństwo. Antologia tekstów z zakresu socjologii polityki. Warszawa.

Sztumski, J. (2003). Elity ich miejsce i rola w społeczeństwie. Katowice–Warszawa.

Wróbel, S., red. (1997). Władza polityczna, koncepcje i ujęcia zjawiska. Katowice.

Żyromski, M. (1996). Gaetano Mosca – twórca socjologicznej teorii elity. Poznań.

—— (2007). Teorie elit a systemy polityczne. Poznań.