THE QUALITY OF GOVERNANCE AND THE POLITICAL CAPACITY OF A COUNTRY: CONTEMPORARY POLISH POLITICAL PARTIES AND THE IDEA OF GOOD GOVERNANCE
HSS-okładka-28-2021-03
pdf

Keywords

good governance
state capacity
political thought
Polish political parties
political debate

Abstract

The capacity of a state in political terms is a relatively new area of political thought. In the debate on the condition of the state, Polish political parties agree on which areas of governance require specific actions on the part of public administration. Politicians have described the desired ways of governing and have formulated concepts of good governance and methods for their implementation. The objective behind this article is to analyze contemporary Polish political thought from two angles – the capacity of a state and its relationship with governance quality. Political thought is analyzed from the perspectives of the system and the problem. The general objective has two sub-goals: (1) to determine the definition and meaning of the term capacity of a state in political thought across various ideological currents (conservative, liberal, people’s, social democratic, and nationalist), and (2) to investigate how good governance is defined in the political debate and how it is linked with state capacity.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.25
pdf

References

Błaszczak, M. (2008). The shorthand report from the 26th session of the Sejm of the Republic of Poland [Access: 10.03.2021]. Access on the internet: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/1366E8CF

Dobrosz, J. (2004). The shorthand report from the 78th session of the Sejm of the Republic of Poland [Access: 10.03.2021]. Access on the internet: https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/720c0e143a283157c1257478004690df?OpenDocument

—— (2005). The shorthand report from the 95th session of the Sejm of the Republic of Poland [Access: 11.05.2021]. Access on the internet: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/3A92D6CE

—— (2007). The shorthand report from the 41st session of the Sejm of the Republic of Poland [Access: 10.03.2021]. Access on the internet: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/007C91CA

Eaton, T. V., Akers, M. D. (2007). Whistleblowing and Good Governance.”CPA Journal 77” No. 6.

Fritz, V. (2007). State-Building. A Comparative Study of Ukraine, Lithuania, Belarus and Russia. Budapest: Central European University Press. Gazeta Wyborcza (2012). Sejm. »Nie« dla referendum w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego [Access: 27.05.2021]. Access on the internet: https://wyborcza.pl/1,75398,11448974,Sejm___Nie__dla_referendum_w_sprawie_podwyzszenia.html

Ghani, A., Lockhart, C. (2008). Fixing Failed States. A Framework for Rebuilding A Fractured Word. Oxford University Press.

Giertych, M. (2005). Z nadzieją w przyszłość. Warszawa: Wydawnictwo Ars Politica.

—— (2008). Moralność na co dzień. ”Opoka w Kraju”, No. 68. Grindle, M. (2007). Good Enough Governance Revisited ”Development Policy Review”, Vol. 25.

Kaczyński, J. (2013a). Chcę uratować Polskę przed dwiema katastrofami. ”Do Rzeczy”, No. 21.

—— (2013b). Żeby Polska mogła trwać, trzeba ją przebudować. I to musi być zmiana bardzo daleko idąca [Access: 17.05.2020]. Access on the internet: https://wpolityce.pl/polityka/156651-premier-jaroslaw-kaczynski-dla-wpolitycepl-na-swieto-konstytucji-3-maja-zebypolska-mogla-trwac-trzeba-ja-przebudowac-i-to-musi-byc-zmiana-bardzo-daleko-idaca

—— (2019). Żeby dobrze rządzić, trzeba być kompetentnym i uczciwym [Access: 17.05.2020]. Access on the internet: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/j-kaczynski-zebydobrze-rzadzic-trzeba-byc-kompetentnym/n326y77

Kalinowski, J. (2003). The shorthand report from the 54th session of the Sejm of the Republic of Poland [Access: 05.05.2021]. Access on the internet: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/0EB7C097

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2013). Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju [Access: 11.03.2021]. Access on the internet: http://polska2030.pl/dlugookresowa-strategia-rozwoju-kraju-polska-2030-trzecia-falanowoczesnosci/

Marchewka-Bartkowiak, K. (2014). Nowe zarządzanie publiczne. ”Infos”, No. 18.

Marcinkiewicz, K. (2005). The shorthand report from the 2nd session of the Sejm of the Republic of Poland [Access: 10.03.2021]. Access on the internet: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/6925B14F

Matyja, R., Bugaj, R., Dorn, L. (2007). Jaka prezydentura? ”Nowe Państwo”, No. 1.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2007). Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 [Access: 19.07.2020]. Access on the internet: https://stat.gov.pl > gfx > poz_za._5_nsro.pdf

Młodzik, E. (2015). Założenia koncepcji New Public Management. ”Współczesne Problemy Ekonomiczne”, No. 11. DOI: 10.18276/wpe.2015.11-17 The Quality of Governance… 73

Painter, M., Pierre, J. (2005). Unpacking Policy Capacity: Issues and Themes [In:] Painter, M., Pierre, J., eds., Challenges to State Policy Capacity. Global Trends and Comparative Perspectives. Palgrave Macmillan UK, p. 1–18.

Platforma Obywatelska (2005). Państwo dla obywateli. Plan rządzenia 2005–2009 [Access: 10.09.2020]. Access on the internet: https://www.dobrowol.org/drobiazgi/Panstwo_dla_obywateli.pdf

—— (2006). PO stronie obywateli. Uchwała III Krajowej Konwencji Platformy Obywatelskiej RP [Access: 19.07.2019]. Access on the internet: http://www.platforma.org/uchwały/PO-stronie-obywateli/

—— (2007a). Polska Obywatelska. Podstawy programu politycznego Platformy Obywatelskiej RP [Access: 19.07.2020]. Access on the internet: http://www.zientarski.pl/pliki/ artykuly/artykul_38_1301443909_zalacznik_sciezka.pdf

—— (2007b). Polska zasługuje na cud gospodarczy [Access: 10.03.2019]. Access on the internet: http://www.platforma.org/program/

—— (2011). Następny krok. Razem. Program wyborczy Platformy Obywatelskiej RP [Access: 21.07.2020]. Access on the internet: http://www.szejnfeld.pl/index.php/analizy/nastepnykrok-razem-zalozenia-ideowe-programu-wyborczego-platformy-obywatelskiej/

Polskie Stronnictwo Ludowe (2004). Naród, Państwo, Człowiek, Środowisko. Wizja, misja i priorytety programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego. VIII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego [Access: 11.04.2017]. Access on the internet: https:// zachodniopomorskie.psl.pl/dokumenty-kongres/

—— (2007). Razem tworzymy lepszą przyszłość. Narodowe priorytety PSL na lata 2007–2011 [Access: 27.07.2019]. Access on the internet: http://www.psl.pl/upload/pdf/dokumenty/ priorytety_1_.pdf

—— (2008). Dokumenty X Kongresu Polskiego Stronnictwa Ludowego [Access: 27.02.2021]. Access on the internet: https://docplayer.pl/1962924-Dokumenty-x-kongresu-psl.html

Prawo i Sprawiedliwość (2014). Zdrowie. Praca. Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości [Access: 11.03.2021]. Access on the internet: http://pis.org.pl/dokumenty

—— (2015). Jarosław Kaczyński na spotkaniu z Akademickim Klubem Obywatelskim im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu [Access: 12.06.2019]. Access on the internet: old.pis.org.pl

—— (2019). Polski model państwa dobrobytu. Program Prawa i Sprawiedliwości [Access: 11.03.2021]. Access on the internet:file:///C:/Users/HP/AppData/Local/Temp/Program%20PiS%202019.pdf

Rotberg, R. (2014). Good Governance Means Performance and Results. ”Governance – An International Journal of Policy, Administration and Institutions”, Vol. 27.

Rothstein, B. (2011). The Quality of Government. Corruption, Social Trust and Inequality in International Perspective. Chicago: University of Chicago Press.

Rzeczpospolita (2013). Sejm odrzucił wniosek o referendum ws. sześciolatków w szkołach [Access: 27.07.2019]. Access on the internet: https://www.rp.pl/artykul/1059379-Sejmodrzucil-wniosek-o-referendum-ws-szesciolatkow-w-szkole.html

Sojusz Lewicy Demokratycznej (2010). Lewica dla Polski [Access: 27.07.2019]. Access on the internet: https://cpofpoland.files.wordpress.com/2013/06/lewica-dla-polski.pdf

—— (2011). Zmian@ – Cyfrowa Polska 2011–2015 [Access: 27.07.2019]. Access on the internet: http://www.rksld.home.pl/uploads/pliki/PROGRAM_Zmiana_-_Cyfrowa_Polska_2011-2015.pdf

Staniszkis, J. (2003). Władza globalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Szczerski, K. (2010). Jakość struktur państwa a jego zdolność do realizacji polityki zagranicznej [Access: 18.02.2021]. Access on the internet: https://www.omp.org.pl/artykul.php?artykul=230

Weiss, T. G. (2000). Governance, Good Governance and Global Governance. Conceptual and Actual Challenges. „Third World Quarterly”, Vol. 21.