ASSESSMENT OF THE FINANCIAL STANDING OF SELECTED POLISH IT COMPANIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC
HSS-okładka-28-2021-04
pdf

Keywords

IT
financial analysis
performance indicators
COVID-19 pandemic

Abstract

The crisis caused by the COVID-19 pandemic is credited with causing a significant acceleration in digital infrastructure progress. It seems perverse to say that had it not been for the pandemic, IT changes would have taken much longer, even several years. It is predicted that in 2021/22, the pace of IT development will continue to increase, and in the long run, cloud infrastructure will develop dynamically twice as fast. This article presents an analysis of the economic situation and financial standing of the two largest IT companies in Poland, namely, Asseco Poland SA and Comarch SA. The research was been carried out based on the most important business activity ratios: return on assets, return on equity, return on sales, return on investment and the assets and liabilities structure ratios (30) (35). They indicated that Asseco Poland SA has a stronger economic and financial position. The analysis also showed that Asseco is able to develop stably in difficult conditions, as proven by its financial results during the pandemic.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.30
pdf

References

Babalola, Y.A., Abiola, F. R. (3013). Financial Ratio Analysis of Firms: A Tool for Decision Making. “International Journal of Management Sciences”, Vol. 1, No. 4.

Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warsaw: PWE.

Berenda, K., No future without entrepreneurship [Access: 10.04.2021]. Access on the internet: https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/wideo/7844831,goral-konkurencja-to-jest-gra-jesli-wykorzystamy-covid-19-by-sie-tlumaczyc-to-przegramy.html

Białas, K. (2017). Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. „Finanse i Prawo Finansowe”, Vol. 4, No. 1.

Bień, W. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warsaw: Difin.

Brigham, E. F., Houston, J. F. (2013). Fundamentals of Financial Management. Boston: Cengage Learning.

Campello, M., Giambona, E., Graham, J. R., Harvey, C. R. (2011). Liquidity management and corporate investment during a financial crisis. “The review of financial studies”, Vol. 24, issue 6.

Comarch S.A. financial statements for 2017, 2018, 2019

Cornett, M. M., McNutt, J. J., Strahan, P. E., Tehranian, H. (2011). Liquidity risk management in credit supply in the financial crisis. “Journal of Financial Economics”, Vol. 101, issue 2.

De Franco, G., Kothari, S., Verdi, R. S. (2011). The Benefits of Financial Statement Comparability. “Journal of Accounting Research”, 49, March.

Disatnik, D., Duchin, R. Schmidt, B. (2013). Cash flow hedging and liquidity choices. “Review of Finance”, 18(2).

Financial statements of Asseco Poland S.A. for 2017, 2018, 2019.

Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warsaw: PWE.

Gartner Report: www.statista.com/statistics/722765/worldwide-gartner-annual-revenue

Gąsiorkiewicz, L. (2011). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Warsaw: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Gibson, C. H. (2011). Financial reporting and analysis. Using Financial Accounting Information. Boston: Cengage Learning.

Gołębiowski, G., ed. (2016). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warsaw: Difin.

Gołębiowski, G., Taczała A. (2005). Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Warsaw: Difin.

Góral, A., (2021), Speech at the gala “There is no future without entrepreneurship” [Access: 10.04.2021]. Access on the internet: https://forsal.pl/biznes/aktualnosci/wideo/7844831,goral-konkurencja-to-jest-gra-jesli-wykorzystamy-covid-19-by-sie-tlumaczyc-to-przegramy.html

Grzenkowicz, N., Kowalczyk, J., Kusak, A., Podgórski, Z. (2017). Analiza finansowo ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa, Warsaw: wydawnictwo naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Hamrol, M. (2013). Niedoceniane aspekty badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 760.

Kłos, M. (2021). Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa dla potrzeb kredytowych banku na przykładzie Asseco Poland. Master's thesis. Rzeszów: University of Rzeszów.

Kowalak, R. (2011). Syntetyczny miernik oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 668.

Kowalska, S. (2013). Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 757.

Kreczmańska-Gigol, K. (2015.) Pomiar płynności finansowej [w:] Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Warsaw: Difin.

Lee, A. C., Lee, J. C., Cheng, F. (2009). Financial Analysis, Planning & Forecasting: Theory and Application. London: World Scientific Publishing.

Lew, G. (2016). Ogólny model rachunku kosztów klienta. “Humanities and Social Sciences”, Vol. XXI (April-June – 2/2016).

Lew, G., Nieplowicz, M., Ossowski, M., Zackiewicz-Brunke, B. (2021). Zrównoważona karta wyników w praktyce polskich przedsiębiorstw i instytucji. Katowice: Instytut Prawa Gospodarczego.

Lew, G., Pacana, A., Kulpa, W. (2017). The concept of customer cost accounting. “Journal of Business and Retail Management Research”, 11/3, April.

Misztal, A. (2018). Funkcjonowanie e-biznesu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Nowak, E. (2008). Analiza sprawozdań finansowych. Warsaw: PWE.

Pekao Report: https://www.rp.pl/Banki/301049904-Bariery-i-szanse-dla-polskiego-sektora-IT-w-2021-r.html

Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2017). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Wskaźniki i decyzje w zarządzaniu. Warsaw: PWN.

Report of the Management Board on business operations of the Asseco Group and Asseco Poland S.A. for 2019.

Sierpińska, M., Jachna T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów świata, PWN, Warsaw.

Tokarski, A., Tokarski, M., Mosionek-Schweda, M. (2017). Pomiar i ocena płynności finansowej podmiotu gospodarczego. Warsaw: CeDeWu.

Vance, E. E. (2003). Financial Analysis and Decision Making. New York: McGraw-Hill.

Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warsaw: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.

Wypych, M., ed. (2007). Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Łódź: ABSOLWENT.

Xu, W., Xiao, Z., Dang, X., Yang, D., Yang, X. (2014). Financial ratio selection for business failure prediction using soft set theory. “Knowledge-Based Systems”, Vol. 63.

https://analizafinansowa.pl/analiza-wskaznikowa/analiza-zadluzenia-firmy-4253.html

https://analizy-prognozy.pl/analiza-prognoza-finansowa/analiza/wskaznikowa/zadluzenia/wyplacalnosc/

https://analizy-prognozy.pl/analiza-prognoza-finansowa/analiza/wskaznikowa/plynnosci-finansowej/plynnosci-dynamicznej/

https://brandsit.pl/badanie-branza-it-w-polsce-w-2020-roku/

https://itwiz.pl/najwieksze-firmy-polsce-roku-2019-ranking-itwiz-best100/

https://pl.asseco.com/aktualnosci/asseco-international-zajmie-sie-miedzynarodowym-rozwojem-grupy-asseco-2614/

https://pl.asseco.com/aktualnosci/asseco-otwiera-nowy-dzial-rd-3058/

https://pl.asseco.com/aktualnosci/asseco-poland-wchodzi-na-nowe-rynki-w-afryce-i-inwestuje-w-portugalii-24/

https://pl.asseco.com/aktualnosci/rynki-zagraniczne-motorem-rozwoju-grupy-asseco-w-2017-roku-2771/

https://prnews.pl/comp-rzeszow-zmienil-nazwe-na-asseco-poland-71019

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=ASSECOPOL

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=COMARCH

https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=WIG-INFO

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Asseco-Poland-i-Chmura-Krajowa-utworzyly-Krajowego-Operatora-Chmury-Medycznej-8088546.html

https://www.biznesistyl.pl/biznes/biznes-na-co-dzien/52_asseco,-rzeszowska-firma-z-globalnymi-ambicjami.html

https://www.computerworld.pl/news/Comp-Rzeszow-przejal-ASSET-Soft,311627.html

https://www.computerworld.pl/news/Porzadkowanie-portfela-spolek-w-Grupie-Asseco,409440.html

https://www.finanse21.pl/analiza-finansowa.html

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46942020

https://www.marketingcharts.com/industries/technology-116207

https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/asseco-tworzy-asseco-enterprise-solutions-, 111,0,2222191.html

https://www.rp.pl/Banki/301049904-Bariery-i-szanse-dla-polskiego-sektora-IT-w-2021-r.html

https://www.rzeszowskieinfo.pl/asseco-wchodzi-na-rynek-filipinski/

https://www.statista.com/statistics/722765/worldwide-gartner-annual-revenue/

https://www.wnp.pl/tech/koronawirus-nie-dotknal-asseco,397247.html