POLISH NAVY IN SECURITY OF STRATEGIC FOSSIL FUELS SUPPLIES – ADEQUATE SHIPS
HSS-okładka-28-2021-04
pdf

Keywords

energetic security
Polish Navy
maritime security

Abstract

This article defines the importance of naval forces in maintaining energy security related to supplies of strategic raw materials, examining the literature and normative and strategic documents in the area of state security. The paper presents estimates of capital expenditure and benefits drawn from the development of energy infrastructure. Particular attention is paid to the lack of general understanding around the need to take advantage of the Navy as an effective tool in implementing the state’s policy, along with alliances, partnerships, and geopolitical structures that reinforce Poland’s image of being a declared, active, and reliable partner catering to its own national interests.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.hss.34
pdf

References

DD-3.1(A) (2018). Prowadzenie operacji przez Marynarkę Wojenną. MON, CDiS SZ. Bydgoszcz.

Dura, M. (2019a). Ile będą kosztowały fregaty dla Marynarki Wojennej RP? [Opinia]. Defence 24 [Access: 16.05.2020]. Access on the internet: https://www.defence24.pl/ile-beda-kosztowaly-fregaty-dla-marynarki-wojennej-rp-opinia

—— (2019b). Marynarka Wojenna RP 2019 – walka o przetrwanie [Opinia]. Defence24 [Access 16.05.2020] Access on the internet: https://www.defence24.pl/marynarka-wojenna-rp-2019--walka-o-przetrwanie-opinia

Dzwonnik, M. (2019). Tak będzie wyglądać Port Centralny w Gdańsku. Koszt budowy: 11 mld zł. „Gazeta Wyborcza Trójmiasto” [Access 10.05.2020]. Access on the internet: https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/51,35612,24806981.html?i=0

Gaz-System: Koszt Baltic Pipe po stronie polskiej wyniesie około 874 mln euro (2017) [Access 10.05.2020]. Access on the internet: https://biznesalert.pl/gaz-system-koszt-baltic-pipe-stronie-polskiej-wyniesie-okolo-874-mln-euro/

Gaz-System: Koszt rozbudowy Terminala LNG to sto kilkadziesiąt mln zł (2017) [Access 10.05.2020]. Access on the internet: https://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/gaz-system-koszt-rozbudowy-terminala-lng-to,50,0,2376242.html

Grupa Lotos planuje przeznaczyć ok. 500 mln zł na inwestycje w wydobycie w 2020 r. (2020) [Access 10.04.2020]. Access on the internet: https://www.money.pl/gielda/grupa-lotos-planuje-przeznaczyc-ok-500-mln-zl-na-inwestycje-w-wydobycie-w-2020-6488143150917249a.html

Kiewlicz, R. (2019). Naftoport: rekordowe przeładunki [Access 10.03.2020]. Access on the internet: https://biznes.trojmiasto.pl/Naftoport-z-rekorodowymi-przeladunkami-n136113.html

Makowski, A. (2018). Polska Marynarka Wojenna – sto lat i co dalej?. „Morze, Statki i Okręty”, Vol. 7–8.

McKinsey & Company; report: Development of offshore wind energy in Poland. Perspectives and assessment of impact on the local economy (2016) [Access 10.05.2020]. Access on the internet: https://www.mckinsey.com/pl/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Polska/Raporty/Rozwoj%20morskiej%20energetyki%20wiatrowej%20w%20Polsce/Developing%20offshore%20wind%20power%20in%20Poland%20-%20report%20in%20English.pdf

Mickiewicz, P. (2018). Jaka Marynarka Wojenna jest potrzebna Polsce?. „Morze, Statki i Okręty”, Vol. 9–10.

—— (2019). Potrzeby szkoleniowe Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przeobrażeń zagrożeń bezpieczeństwa i funkcji sił zbrojnych. „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, Vol. 3.

Miętkiewicz, R. (2019a). „Sea gas” inclinations for the Polish energetic system safety. “Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal”, Vol. Vl, 22, Issue 2.

—— (2019b). Morskie farmy wiatrowe a bezpieczeństwo morskie państwa. „Sprawy Międzynarodowe”, Vol. 72/1.

Plan Modernizacji Technicznej do 2026 r. Wybrane zagadnienia (2019). MON Centrum Operacyjne.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (projekt) (2019). Warszawa: Ministerstwo Energii.

Polityka Morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) (2015). Międzyresortowy Zespół do spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, s. 13–14, 18, 49–52 (Uchwała nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r.).

Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku (2019). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Rączka, J. (2018). Energetyka morska z wiatrem czy pod wiatr?. „Forum Energii, Analizy i Dialogi”. Access on the internet: https://www.forum-energii.eu/pl/analizy/offshore

Roberts, R. (2018). Will the Alliance discover navies again? NATO Review [Access 10.02.2020]. Access on the internet:https://www.nato.int/docu/review/articles/2018/04/30/will-the-alliance-discover-navies-again/index.html

Rosyjski węgiel zalewa Polskę. Rekordowy import surowca (2019) [Access 10.05.2020]. Access on the internet: https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/import-wegla-kamiennego-do-polski-dane-me-za-2018-rok-ra914780-4504959

Sawicki, B. (2019). Lotos szuka podmiotu, który przeprowadzi studium wykonalności budowy terminalu LNG w Gdańsku [Access 16.03.2020]. Access on the internet: https://biznesalert.pl/lotos-szuka-podmiotu-ktory-przeprowadzi-studium-wykonalnosci-budowy-terminala-lng-w-gdansku/.

Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego Rzeczypospolitej Polskiej (2017). BBN. Warszawa-Gdynia.

Szubrycht, T. (2011). Bezpieczeństwo morskie państwa. Zarys problemu. Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej.

Szubrycht, T. (2018a). Wybrane problemy zaangażowania polskich okrętów w działania stałych zespołów okrętów (część I) [w:] Wilk-Woś, Z., Marjański, A., red. „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. XIX/I, Part III. Łódź–Warszawa, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

—— (2018b). Wybrane problemy zaangażowania polskich okrętów w działania stałych zespołów okrętów (część II) [w:] Wilk-Woś, Z., Marjański, A., red. „Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe. Wybrane problemy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Vol. XIX/I, Part III. Łódź–Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.

Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku (Dz.U. z 2019 r., poz. 198).