A new dimension in the security of Poland
HSS-okładka-27-2020-01-inter
PDF

Keywords

diplomacy
security
political transformation of Poland
foreign policy
security policy

Abstract

At the end of the 1980s, a process of systemic transformation began in Poland and other Central and Eastern European countries. That international situation prompted an opportunity to build new national security structures within Poland. At that time, Tadeusz Mazowiecki became the Prime Minister of the Polish government. The Ministry of Foreign Affairs was managed by Krzysztof Skubiszewski for over four years, and during that time, Skubiszewski had many successes. A new quality of the Polish security policy was created. The Third Polish Republic has regulated relations with its nearest neighbors, although they are not friendly with everyone. Today, none of Poland’s neighbors question the country’s borders. Since 1999, Poland has been recognized as a member of the North Atlantic Treaty Organization (NATO). From the very beginning, NATO was an important component of the Polish security policy. In 2004, Poland joined the European Union (EU), which opened new possibilities for the country. The aim of this article is to present the changes in the security policy of the Third Republic since the political transition in 1989 to Poland's accession to NATO and the EU. To achieve this, the author analyzed selected materials and presented his own assessments. New directions of the security policy of the Third Polish Republic are highlighted.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.2
PDF

References

Banasik, M. (2009). Ewolucja ekspedycyjności NATO w latach 1989–2001. „Kwartalnik Bellona” nr 1.

Bonusiak, W. (2008). Trzecia Rzeczpospolita (1989–2007). Rzeszów: Wydawnictwo UR.

Gągor, F. (2009). Dziesięć lat w NATO. „Kwartalnik Bellona” nr 1.

Grodzki, R. (2009). Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki – Fakty – Ludzie – Wydarzenia. Zakrzewo: Wydawnictwo Replika.

Koćwin, L. (1992). Dekada przełomu. Stosunki polsko-niemieckie od czerwca 1989 do czerwca 1991. Dokumenty. Materiały. Komentarze. Wrocław.

Koszel, B., Malinowski, K., Mazur, Z. (2012). Niemiecka polityka wobec Polski 1990–2010. Poznań: Instytut Zachodni.

Kuźniar, R. (2008). Droga do wolności. Polityka zagraniczna III RP. Warszawa.

—— (2016). Europa w porządku międzynarodowym. Warszawa: PISM.

——, red. (2001). Polska polityka bezpieczeństwa 1989–2000. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Madera, A.J. (2003). Polska polityka zagraniczna. Europa Środkowo-Wschodnia 1989–2003. Kraków: Firma „Sas” Wanda Tarnawska.

Majcherek, J.A. (1999). Pierwsza dekada III Rzeczypospolitej. Warszawa: Wyd. Rzecz-pospolita.

Mickiewicz, P. (2005). Polska droga do NATO. Implikacje polityczne i wojskowe. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Modzelewski, W.T., red. (2009). Polska wobec sąsiadów. Współczesne stosunki polityczne. Olsztyn: Wydawnictwo INP UWM.

Nowak-Jeziorański, J. (2003). Kryteria bezpieczeństwa [w:] Dębski, S., Górka-Winter, B., red., Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa. Warszawa: Wydawca: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Wydział Wydawnictw MSZ.

Pełczyńska-Nałęcz, K. (2010). Stosunki polityczne między Polską a Rosją po 1990 r. [w:] Rotfeld, A.D., Torkunow, A.W., red., Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w polsko--rosyjskich stosunkach 1918–2008. Warszawa: PISM.

Rotfeld, A.D. (2006). Polska w niepewnym świecie. Warszawa: PISM.

Stokwiszewski, D. (2014). Ewolucja polityki zagranicznej i obronnej Rzeczypospolitej Polskiej w ramach euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa w latach 1999–2013. Warszawa: AON.

Wojtaszczyk, K.A., Materska-Sosnowska, A., red. (2009). Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawca: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Wóycicki, K., Czachur, W. (2009). Wyzwania polskiej polityki wobec Niemiec. „Sprawy Międzynarodowe” nr 1.

Zenderowski, R., Koziński, B. (2015). Uwarunkowania polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Zięba, R. (2010). Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po zimnej wojnie. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Żurawski vel Grajewski, P. (2012). Bezpieczeństwo międzynarodowe. Wymiar militarny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

—— (2016). Polska polityka wschodnia 1989–2015. Wymiar narodowy i unijny. Kraków: OMP.