An increase of the region's competitiveness through effective tourist product management: an example using the thematic trail
HSS-okładka-27-2020-01-inter
PDF

Keywords

region
competitiveness
management
tourist product
trail

Abstract

The present article explores the possibility of increasing the competitiveness of regions by creating interesting tourist products that are based on local resources. An example of such a regional tourist product is the thematic (or ‘nature’) trail. The issue of trail management is also discussed using an example of a cultural trail. This review article used verified data from publicly available existing sources, including specialist literature and the internet. In addition to publicly available data, we used a case study approach using examples of the Culinary Trail “Podkarpackie Flavours” and the “Wooden Architecture Trail” of the Małopolska Voivodship. We analyzed the case study to answer the following question: “Can a tourist product of a region used in a network structure (such as a thematic trail) affect the region's competitiveness?”

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.4
PDF

References

Abbas, A.J. (2000). Rethinking competitiveness, „Advances in Competitiveness Research” No. 8.

Bogacz-Wojtanowska, E., Gaweł, Ł., Góral, A. (2016). Szlaki kulturowe jako medium zmian w kulturze. Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.

Gaweł, Ł. (2011). Zarządzanie Szlakiem Architektury Drewnianej w kontekście procesu profesjonalizacji szlaków kulturowych. „Turystyka Kulturowa”, www.turystykakulturowa.org, No. 1.

Hallin, C.A., Marnburg, E. (2008). Knowledge management in the hospitality industry: A review of empirical research. „Tourism Management” Vol. 29, No. 2.

http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/11309/podkarpackie-smaki-wsrod-najlepszych-europejskich-destynacji-turystycznych

https://nawsinajlepiej.polska.travel/2018.html

https://nowiny24.pl/szlak-kulinarny-podkarpackie-smaki-na-liscie-7-nowych-cudow-polski/ar/12459360

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Architektury_Drewnianej

https://rzeszow.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/turysci-na-podkarpaciu-w-2018-roku,172,1.html

Kachniewska, M. (2015). Model tworzenia sieciowego produktu turystycznego. Warszawa: MROT.

Kaczmarek, J., Stasiak, A., Włodarczyk, B. (2010). Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie. Warszawa: PWE.

Kraszewska, M., Pujer, K. (2017). Konkurencyjność przedsiębiorstw. Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej. Wrocław: Exante.

Kruczek, Z., Walas, B. (2009). Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych [w:] Stasiak, A., red., Kultura i turystyka – wspólnie zyskać. Łódź: Wydawnictwo WSTiH.

Meyer, B. (2010), Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych. „Acta Oeconomica” 9(4).

Nawrot, Ł., Zmyślony, P. (2009). Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Kraków: Proksenia.

Noga, A. (1993), Dominacja a efektywna konkurencja, Warszawa: SGH.

Panasiuk, A. (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

——, red. (2013). Marketing w turystyce i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Research on the tourist potential of the region and preferences of the target group for the purposes of creating new cross-border products in the Podkarpackie Voivodship, Summary of the Quantitative Research Report developed as part of microproject No. INT /EK/PO/1/II/B/0157 entitled: “Carpathian Adventure – new cross-border travel products”, Rzeszów 2018. Access on the internet: https://podkarpackie.travel/assets/media/prot-streszczenie-pl.pdf

Szewczuk, A., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: C.H. Beck.

Zieja, T. (1999). Szlakiem architektury drewnianej. „Przekrój” No. 18/2810.