GENERATIONAL AFFILIATION AS A DETERMINANT OF CHARACTERISTICS AND ATTITUDES TOWARDS PROFESSIONAL AND SOCIAL LIFE
HSS-okładka-29-2022-01
pdf

Keywords

generational change
generations born in the 20th century
labor market
features
attitudes

Abstract

During the 20th century, dynamic economic, social, political, historical, and technological changes led to the separation of new generations. Generational affiliation is one of the variables that define human attitudes, and this paper focuses on the problem of generational diversity. The paper includes an attempt to capture the traits of the generations born in the 20th century. Its purpose is to identify the characteristics, values, and attitudes of generations born in the 20th century in relation to professional and social life and provide an overview. The paper studies the subject literature and utilizes desk research, descriptive statistics, and the collective case study method.

https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.01
pdf

References

Important Characteristics of Baby Boomers eLearning Professionals Should Know [Access: 10.02.2021]. Access on the internet: https://elearningindustry.com/8-importantcharacteristics-baby-boomers-elearning-professionals-know

Alfabet pokoleń [Access: 20.12.2021]. Access on the internet: https://www.miastopoznaj.pl/kultura-i-styl/4871-alfabet-pokolen

Aniszewska, G. (2015). Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie. „Marketing i Rynek”, 1.

Barclays, (2013), A Summary of Talking About My Generation: Exploring the Benefits Engagement Challenge, [Access: 18.01.2021]. Access on the internet: https://www.emploilr.com/docs/Barclays-study092013.pdf

Bascha, Z: Generacja open source (2011) [Access: 15.02.2021]. Access on the internet: https://opensource.com/business/11/9/z-open-source-generation

Becton, J. B., Walker, H. J., Jones‐Farmer, A. (2014). Generational Differences in Workplace Behavior. “Journal of Applied Social Psychology”, 44(3).

Berkup, S. B. (2014). Working with Generations X and Y in Generation Z Period: Management of Dif-ferent Generations in Business Life. “Mediterranean Journal of Social Sciences”, 5.

Bombiak, E. (2016). Zarządzanie pokoleniami wyzwaniem dla współczesnych menedżerów [In:] Toruński, J., Chrząścik, M. (ed.), Bezpieczeństwo i wyzwania współczesnych organizacji w obliczu gospodarki XXI wieku, Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Bresman, H., Rao, V. D. (2017). A survey of 19 countries shows how generations X, Y, and Z are – and aren't – different. “Harvard Business Review” [Access: 15.01.2021]. Access on the internet: https://hbr.org/2017/08/a-survey-of-19-countries-shows-how-generations-xy-and-z-are-and-arent-different

Cichorzewska, M., Mazur, B., Niewiadomska, A. et al. (2015). Zarządzanie wiekiem. Aspekt regionalny, instytucjonalny oraz organizacyjny, Lublin: Wyd. Politechnika Lubelska.

Crampton, S. M., Hodge, J. W. (2009). Generation Y: Unchartered Teritory, “Journal of Business & Economics Research”, Vol. 7, No. 4.

Encyklopedia Zarządzania [Access: 22.01.2021]. Access on the internet: https://mfiles.pl/pl/index.php/Baby_boomers

Fazlagić, J. A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. „E-mentor”, 10.

Gaidhani, S., Arora, L., Kumar Sharma, B. (2019). Understanding the attitude of Generation Z towards workplace, “International Journal of Management, Technology and Engineering”, 9.

Glass, A. (2007). Understanding generational differences for competitive success. “Industrial and Commercial Training”, 39(2).

Godziński, B., Ukryta generacja między pokoleniem X a millenialsami. Xennialsi mieli analogowe dzieciństwo i cyfrową dorosłość, [Access: 5.01.2021]. Access on the internet: https://natemat.pl/222743,ukryte-pokolenie-miedzy-generacja-x-a-milenialsami-mialoanalogowe-dziecinstwo-i-cyfrowa-doroslosc

Gursoy, D., Maier, T. A., Chi, Ch. G. (2008). Generational differences: An examination of work values and generational gaps in the hospitality workforce. “International Journal of Hospitality Management”, Vol. 27, Issue 3.

Hart, K. A. (2006). Generations in the workplace: finding common ground, Medical Laboratory. “Observer” 38(10).

Howe, N., Strauss, W. (2007). The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve. “Harvard Business Review”, 85(7–8).

https://extension.missouri.edu/extcouncil/documents/ecyl/meet-the-generations.pdf

Hysa, B., (2016). Zarządzanie różnorodnością pokoleniową. „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, No. 97.

Jasiewicz, K. (2020/2021). Los pokolenia ’68: Historia kołem się toczy? „CONCILIUM CIVITAS, ALMANACH” [Access: 30.12.2020]. Access on the internet: http://conciliumcivitas.pl/almanach-concilium-civitas-2020-2021-profesor-krzysztof-jasiewiczlos-pokolenia-68-pelne-kolo-historii

Kuczerska, D., Smoląg, K. (2018). Oferty pracy a oczekiwania potencjalnych pracowników z pokolenia Y i Z. „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie”, 31.

Kurz, Ch., Guerrier, J. (2016). Gen X Today: The Documentary [Access: 9.02.2021]. Access on the internet: https://insights.viacomcbs.com/post/gen-x-today-the-documentary/

Kurz, Ch., Li, G., Vine, D. J. (2018). Are Millennials Different?. Finance and Economics Discussion Series 2018-080. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System.

Lipka, A. (2017). Kapitał generacyjny versus kapitał multigeneracyjny [In:] Lipka, A., Król, M. (ed.), Gospodarowanie wielopokoleniowym kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia. Warszawa: CeDeWu.

Lyons, S., Duxbury, L., Higgins, Ch. (2007). An empirical assessment of generational differences in basic human values. “Psychological Reports”, 101.

Maksymowicz, A., Mamak-Zdanecka, M. (2014). Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy kontekście monitoringu losów absolwentów [In:] Shchudlo, S., Długosz, P. (ed.), Youth Policy: problems and procpects, No. 5, Shvydkodruk, Drohobycz–Przemyśl.

Murzyn, M., Nogieć, J. (2015). Deklarowane wartości w opinii przedstawicieli wybranych pokoleń, „The Wroclaw School of Banking Research Journal”, 15(3).

O’Neill, M. (2010). Generational preferences: A glimpse into the future office. Knoll Workplace Research [Access: 30.04.2021]. Access on the internet:

https://www.knoll.com/document/1352940439350/WP_GenerationalDifferences.pdf.

Pokolenie Y – jego miejsce we współczesnym świecie [Access: 26.01.2021]. Access on the internet: https://konferencje.aps.edu.pl/wolontariuszpokoleniay/img/pokolenie.pdf

Polański, G. (2014). Cechy pokolenia sieci w perspektywie pokolenia Y. Raport z badań [In:] Morbitzer, J., Musiał, E. (ed.), CZŁOWIEK – MEDIA – EDUKACJA. Kraków: Wydawca Katedra Technologii i Mediów Edukacyjnych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.

Polus, I. (2019). Skuteczne zarządzanie pokoleniami pracowników [Access: 30.01.2021]. Access on the internet: http://blog.randstad.pl/skuteczne-zarzadzanie-pokoleniami-pracownikow

Ryś, J., Pokolenie Z – czym się różni od pokolenia X, Y? Jak się komunikuje? [Access: 14.02.2021]. Access on the internet: https://www.employear.com/pl/blog/pokolenie-z.html

Smola, K. W., Sutton, Ch. D. (2002). Generational differences: revisiting generational work values for the new millennium. “Journal of Organizational Behaviour”, Vol. 23, SP1.

Smolbik-Jęczmień, A. (2014). Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y – podobieństwa i różnice. „Nauki o Zarządzaniu. Management Sciences”, 1(14).

Sprague, C. (2008). The Silent Generation Meets Generation Y: How to Manage a Four Generation Workforce with Panache Workforce with Panache. “HCI White Paper February”, 7.

Sytek, J. (2013). Wiek w projekcie, czyli różnice pokoleniowe w zarządzaniu pracownikami. Konferencja IPMA, 10.2013 r., na podstawie wyników badań DTI Polska.

Świda-Ziemba, H., (2010). Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman B. J., Lance, Ch. (2010). Generational Differences in Work Values: Leisure and Extrinsic Values Increasing, Social and Intrinsic Values Decreasing. “Journal of Management”, 36(5).

What are the traits of the Silent Generation? [Access: 16.01.2021]. Access on the internet: https://www.ideaassociates.com/2012/07/03/the-silent-generation

Who are the Baby Boomers? [Access: 5.02.2021]. Access on the internet: https:// corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/other/baby-boomers

Wojtaszczyk, K. (2016). Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy: stereotypy a rzeczywistość. „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty”, 1(39).

Zarządzanie pokoleniami w organizacji cz. 1 – Praca z baby boomers [Access: 10.01.2021]. Access on the internet: https://www.eden.pl/blog/zarzadzanie-pokoleniami-w-organizacjicz-1-praca-z-baby-boomers

Zemke, R., Raines, C., Filipczak, B. (2000). Generations at work: managing the clash of Veterans, Boomers, Xers, and Nexters in your workplace. New York: American Management Association.