GENERATION X – GENERATION OF LOST POTENTIAL OR OF NEW OPPORTUNITIES? THE POLISH CASE
HSS-okładka-29-2022-02
pdf

Keywords

Generation X
labor market
system transformation
Poland

Abstract

The article presents the main research focus on Generation X in Poland, on the problem of this generation’s (un)adjustment and (non)capitalization of the potential and circumstances related to the collapse of socialism and the onset of the country’s system transformation process. In countries such as Poland this problem becomes of particular significance because the life of Generation X became integrally interwoven with the radical political, social and economic changes. The primary objective of this paper is to present selected conditions of a start of the working lives of the Polish Generation X and the significance thereof for a successful entry into the adult life by this generation. An attempted analysis covered homogeneity vs. diversity of behaviors typical of this generation. The paper comprised studying the subject literature, the desk research method, descriptive statistics method and the collective case study method. Reference was made to the reports and data bases collected by Eurostat and by Poland and the USA, including by the bureaus for statistics in both countries.

https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.08
pdf

References

Barwińska-Małajowicz, A. (2011). „Y Generation” on the contemporary labour market – dark fiction or completely new quality?. “Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, No. 19.

Cobel-Tokarska, M. (2015). Ostatnie pokolenie PRL: pamięć „trzydziestolatków” [w:] Górniak, K., Kanasz, T., Pasamonik, B., Zalewska, J., ed., Socjologia czasu, kultury i ubóstwa. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Czy warto było zmieniać ustrój? Społeczna ocena przemian po 1989 roku (2013). Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.

Juchnowicz, M. (2009). Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Business.

Korycki, C. Pokaż mi swój PESEL, a powiem Ci kim jesteś! [Access: 25.02.2021]. Access on the internet: https://tygodnik.tvp.pl/37421375/pokaz-mi-swoj-pesel-a-powiem-ci-kimjestes-sprawdz-do-jakiego-nalezysz-pokolenia

Kozłowski, M. (2012). Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.

Maksymowicz, M., Mamak-Zdanecka, M. (2014). Kompetencje absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy kontekście monitoringu losów absolwentów [w:] Shchudlo, S., Długosz, P., ed., “Youth Policy: problems and procpects”, No. 5. Shvydkodruk, Drohobycz – Przemyśl.

Miś, A. (2011). Generational identity in organizations. Challenges for Human Resources Management [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 224.

Pokolenie transformacji '89? Prof. Mach: Nie ma czegoś takiego [Access: 19.02.2021]. Access on the internet: https://kultura.gazetaprawna.pl/artykuly/1408671,polska-1989-transformacja-pokolenie.html

Sasińska-Klas, T. (2005). Świadomość społeczeństwa polskiego w okresie 1989–2005. Czego Polacy oczekiwali, a co się okazało? [w:] Wolny-Zmorzyński, K., Furman, W., ed., Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku. Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, 14.

Segiet, K. ed. (2015). Młodzież w dobie przemian społeczno-kulturowych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Szymanowska, E. (2017). Młode pokolenie Polaków a system czasu transformacji w reportażach społecznych „Gazety Wyborczej”. Konteksty Społeczne.

Wiktorowicz, J. (2018). The situation of generations on the labour market in Poland. “Economic and Environmental Studies (E&ES)”, Vol. 18, Iss. 2.

Wrzesień, W. (2007). Czy pokoleniowość nam się przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży. „Nauka”, 3.

Zagórowska, A. (2012). Konflikt generacyjny wokół pracy [w:] Zagórowska, A., ed., Perspektywy młodzieży. Młodzież w perspektywie. Region – Polska – Europa – Świat. cz. 1: Młodzież a edukacja i rynek pracy, Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej.

Zalewska, J., Cobel-Tokarska, M., ed. (2014). Od obyczaju do mody: przemiany życia codziennego. Warszawa: Wydawnictwo APS.