SOCIAL MEDIA – A NEW ERA OF COMMUNICATION
HSS-okładka-29-2022-02
pdf

Keywords

Social media
user
the Internet
web platforms
Facebook
Instagram
messages
information
entertainment

Abstract

This article describes social media as a new era of interpersonal communication. The study’s main objective is to distinguish between the specific features through which social media is creating interesting channels of information transmission. The functioning of the newly defined information society is also analysed, citing the changes that social media underwent as a good starting point for this analysis. When the speed of information transfer and the general availability became insufficient for the needs, there were expectations of deeper connections between the users and the content than had existed prior to social media. A social media user is not only a recipient, but also an active creator who influences deeply the essence and functioning of social media.

https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.11
pdf

References

Diec, A. (2015). Media społecznościowe jako nowoczesna forma komunikacji firmy z otoczeniem. Zastosowanie Facebooka w centrum rozrywki – studium przypadku [w:] Ratajczak, Z., Ochnik, D., Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy. Warszawa: Difin.

Garwol, K. (2017). Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywa rozwoju, „Dydaktyka Informatyki”, 12.

Kilen, N., Historia mediów społecznościowych [Access: 15.04.2022]. Access on the internet: https://obtk.pl/historia-mediow-spolecznosciowych

Zalewska-Bochenko A. (2016). Portale społecznościowe jako element społeczeństwa informacyjnego. „Studia Informatic Pomerania”, 2(40).

Babecki, M., Żyliński, Sz. (2018). Od naturalizacji do funkcjonalizacji. Taktyki użytkowania serwisu Instagram. Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

Łozowska, H. (2018). Obraz jako komunikat informacyjny w ludycznym otoczeniu Instagramu [w:] Babecki, M., Żyliński, Sz. (2018). Od naturalizacji do funkcjonalizacji. Taktyki użytkowania serwisu Instagram. Olsztyn: Wydawnictwo UW-M.

Bielawski, R., Ziółkowska, A. (2018). Media społecznościowe, a kształtowanie bezpieczeństwa państwa [w:] Szymczyk, P., Maciąg, K., Człowiek a technologia cyfrowa – przegląd aktualnych doniesień. Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.