FOOD SECURITY – RECOGNITION OF SELECTED ASPECTS BY ACADEMIC YOUTH
HSS-okładka-29-2022-02
pdf

Keywords

food security
food
ecology

Abstract

The meaning of food security is so obvious that it has not been assigned any clear, specific definition, which in turn allows a broad interpretation of the concepts that make up the scope of activities aimed at ensuring food security. Every definition of the idea is burdened with confirmation bias, emerging through the prism of a primary human feeling – satiety. A. Maslov considered this the most important human need, which is why he placed it at the base of the pyramid. Therefore, it is important to recognise the confirmation bias that we display when defining the next food security area. Food safety and food security are issues as old as human beings, and yet our decisions are dictated by heuristics. They function in our minds like automated processes: means by which we quickly make judgements. A well-filled body does not believe in hunger. In the globalised world, a new mind-set is needed in food distribution systems. This article concludes with pilot research in the area of knowledge, attitudes, and assessment of food security issues in a group of academic youths.

https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.13
pdf

References

https://ec.europa.eu/food/index_pl?etrans=pl [Access: 1.01.2022].

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32002R0178 [Access: 1.01.2022].

https://haccp-polska.pl/kultura-bezpieczenstwa-zywnosci [Access: 1.01.2022].

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200002021/O/D20202021.pdf [Access: 1.01.2022].

https://ncez.pzh.gov.pl/abc-zywienia/bezpieczenstwo-zywnosci-podstawowe-zagadnieniaaktualne-zagrozenia/ [Access: 1.01.2022].

https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8116/1/Optimum_3_2019_M_Kozlowska-Burdziak_Warunki_bezpieczenstwa_zywnosciowego_Polski.pdf [Access: 1.01.2022].

https://www.isoqar.pl/pl/aktualnosci/branza-spozywcza/kultura-jakosci-i-bezpieczenstwazywnosci [Access: 1.01.2022].

https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,bezpieczenstwo-zywnosciowe-wzagrozeniu,105815.chtm [Access: 1.01.2022].

Fabisiak J. (2019). Zatopiona broń chemiczna a bezpieczeństwo ekologiczne Morza Bałtyckiego. Wydawnictwo BP, Gdynia. Access on the internet: https://www.worldcat.org/title/zatopiona-bro-chemiczna-a-bezpieczestwo-ekologiczne-morza-batyckiego/oclc/1100315072

Fortuna G., Łobodziński W., EURACTIV.pl. [Access: 2.02.2022]. Access on the internet: https://www.euractiv.pl/section/rolnictwowpr/news/zywnosc-unia-europejskabezpieczenstwo-zywnosciowe-pandemia-koronawirus-lancuchy-dostaw-od-pola-dostolu-wpr-wojciechowski-srodowisko-susza-klimat-powodz/.

Sommer, H. (2006) Kształtowanie się kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Na przykładzie WSK w Rzeszowie. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza PRz. https://knh.prz.edu.pl/publikacje.

Sommer, H., Zakrzewski G. (2017a). Założenia dla edukacji ekologicznej czy bezpieczeństwa ekologicznego. „Humanities and Social Sciences”, t. XXII, z. 24 (3/2017), http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/344

—— (2017b). Zastosowanie piramidy Masłowa w ekologii informacji – przyczynek do dyskusji [w:] Materska, K., Taraszkiewicz, B., red., Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni. Słupsk. Access on the internet: https://www.academia.edu/42010412/Ekologia_informacji_a_zasoby_informacyjne_w_bibliotekach_i_cyberprzestrzeni_pod_redakcj%C4%85_Katarzyny_Materskiej_i_Beaty_Taraszkiewicz

—— (2020). Ecological security vs. food security. “Humanities and Social Sciences”, t. XXV,z. 27 (4/2020). http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/546.

Sommer, H., Sommer, H., Zakrzewski, G. (2018) Ocena wybranych składowych wpływających na komfort przebywania klientów w wielkopowierzchniowych obiektach handlowych. „Humanities and Social Sciences”, t. XXIII, z. 25 (1/2018). http://doi.prz.edu.pl/pl/publ/einh/378.