An analysis of the character of management of control and measuring equipment in small and medium enterprises
HSS-okładka-26-2019-01-inter
PDF

Keywords

measuring equipment
MSA
management
small and medium enterprises

Abstract

The paper describes selected problems concerning the character of management of control and measuring equipment in small and medium enterprises. There are discussed the oversight process over control and measuring equipment as well as there are itemized duties of people managing manufacturing process and worker who controls measuring equipment. There are briefly discussed selected problems concerning the calibration of control and measuring equipment as well as preparing of a workplace for its control. Conclusions are drawn concerning particular activities significantly influencing the management of control and measuring equipment.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.5
PDF

References

Tomasik, J., Arendarski, J., Gliwa-Gliwiński, J., Jabłoński, Z., Ratajczyk, E., Żebrowska-Łucyk, Z. (2009). Sprawdzanie przyrządów do pomiaru długości i kąta. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Baderska, S., Zakrzewska-Bielawska, A., (2007). Cechy pracy kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach (na przykładzie firm regionu łódzkiego) [w:] Matejun M., red., Lachiewicz S., Problemy współczesnej praktyki zarzadzania. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Magdziak, R. (2014). Systemy pomiarowe stają się podstawowym narzędziem zapewniającym wysoką jakość i oszczędność w przemyśle [dostęp: 11.06.2018]. Dostęp w Internecie: https://elektronikab2b.pl/raporty/24725-systemy-pomiarowe-staja-sie-podstawowym-narzedziem-zapewniajacym-wysoka-jakosc-i-oszczednosc-w-przemysle

Lewicka, A. (2017). Prawna kontrola metrologiczna [dostęp: 11.06.2018]. Dostęp w Internecie: http://gum.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja/1314,Prawna-kontrola-metrologiczna.html?search=97469735098807

Król, H., Ludwiczyński, A., (2007). Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 3–4/2007.

Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nieć, M., Łapiński, J., Orłowska, J., Zakrzewski, R., Chaber, P., Widła-Domaradzki, Ł., Domaradzka, A. (2017). Raport o stanie sektora MSP w Polsce 2018 [dostęp: 15.06.2018]. Dostęp w Internecie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-msp-w-polsce-2017

[PCBiC]. (b.d.) [dostęp 15.06.2018]. Dostęp w Internecie: https://www.pcbc.gov.pl/pl/uslugi/certyfikacja-systemow-zarzadzania/pn-en-iso-9001

Sałaciński, T. (2015). Nadzorowanie procesów obróbki skrawaniem z wykorzystaniem metrologii oraz systemów PCP i MSA. „Mechanik” Nr 08/09/2015.

Sałaciński, T. (2009). SPC statystyczne sterowanie procesami produkcji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Savio, E., De Chiffre, L., Carmignato, E., Meinertz, J, (2016). Economic benefits of metrology in manufacturing. CIRP Annals. Vol. 65. Issue 1.

Czerniak, A., Stefański, M., (b.d.) Małe i średnie firmy w Polsce – bariery i rozwój [dostęp 14.06.2018]. Dostęp w Internecie: https://www.politykainsight.pl/_resource/multimedium/20091348

Standard systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym. IATF 16949:2016. Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym. (2016). Pszczyna: Wydawnictwo Team Prevent.