The Yellow organization as an integrative stage in the F. Laloux' organization model
HSS-okładka-26-2019-04-inter
PDF

Keywords

teal organisation
management
style
start-up

Abstract

This paper describes the organisation's teal model developed by F. Laloux. The authors analysed this model in terms of opportunities and possibilities of its implementation in Polish enterprises. This analysis allowed the authors to distinguish the Yellow organisation located between the Orange and Green organisations.

The goal of such an organisation is dynamic development and profit. It has a simplified and flattened hierarchy demonstrating that effective management is based on the diligence and passion of employees as well as creative leadership. The distinguished type of organisation is the stage preceding the development of a teal organisation. The research methods included the analysis of theoretical aspects and opinions of managers who implemented the model of a teal organisation for their practice.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.34
PDF

References

Beauchamp, M., Krysztofiak-Szopa, J., Skala, A. (2018). Polskie startupy. Raport 2018. Warszawa: Fundacja Startup Poland.

Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Helion.

Blikle, J. (2017). Doktryna jakości. Rzecz o turkusowej samoorganizacji. Gliwice: HELION.

Hryniewicz, J.T. (2017). Stosunki pracy w polskich organizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jeznach A. (2017). Szef, który ma czas. Ewolucja zarządzania – dziennik budowy turkusowej organizacji. Gliwice: HELION.

Kisielnicki J. (1986). Metody systemowe. Warszawa: PWN.

Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, tł. z ang. M. Konieczniak. Wrocław: Studio Emka.

—— (2014). Reinventing Organization, Foreword Ken Wilber. Fabruary 10, 2014.

Santorski, J. Turkusowe firmy w Polsce są jeszcze mitem [Access: 18.08.2019]. Access on the internet: https://www.impel.pl/.../jacek-santorski-turkusowe-firmy-w-polsce-sa-jeszcze-mitem

Strategor (1995). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.

Suchodolska M., Kapitalizm po polsku: folwark ma się dobrze, „Dziennik Gazeta Prawna”, z 6.06.2014 [Access: 19.07.2019]. Access on the internet: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/801950,kapitalizm-po-polsku-folwark-ma-sie-dobrze.html