Startups financing in Poland
HSS-okładka-26-2019-03-inter
PDF

Keywords

startups
financing
sources of financing

Abstract

Startups are companies with a short history of operation which try to commercialize innovative ideas. They usually try to use innovative business models. In the case of market success, they are able to grow very quickly and become large organizations, however their activities in the early phase are characterized by high risk. Due to this, they require special financing methods. The article characterizes and compares the most important sources of financing for startups. The attention was paid to the role of financing in creating conditions for the development of such enterprises. Also, the sources of financing startups in Poland and Europe in recent years have been analyzed.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.24
PDF

References

Beauchamp, M., Kowalczyk, A., Skala, A. (2017). Polish Startups Report 2017. Warszawa: Startup Poland Foundation.

Bąkowski, A., Mażewska, M., ed. (2015). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce – Raport 2014. Poznań–Warszawa: Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Blank, S., Dorf, B. (2013). Podręcznik Startupu, budowa wielkiej firmy krok po kroku. Gliwice: Helion.

Deloitte. (2016). Diagnoza ekosystemu startupów w Polsce.

EBAN Statistic Compendium European Early Stage Market Statistic 2016 [Access: 02.11.2017]. Access on the Internet: http://www.eban.org/wp-content/uploads/2017/11/Statistics-Compendium-2016-Final-Version.pdf.

European Startup Monitor, 2016 [Access: 02.11.2017]. Access on the Internet: http://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/esm_2016/report/ESM_2016.pdf.

Feld, B. (2012). Startup Communities: Building an Entrepreneurial Ecosystem in Your City. New York, Wiley.

Grzywacz, J., Okońska, A. (2005). Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo SGH.

Hellman, T., Puri, M. (2000). The Interaction between Product Market and Financing Strategy: The Role of Venture Capital. “Review of Financial Studies”, 13 (4). DOI: 10.1093/rfs/13.4.959.

Invest Europe 2016 European Private Equity Activity [Access: 04.11.2017]. Access on the Internet: https://www.investeurope.eu/media/651727/invest-europe-2016-european-private-equity-activity-final.pdf.

https://www.kickstarter.com/help/stats?ref=global-footer 04.11.2017].

Marmer, M., Hermann, B.L., Dogrultan, E., Berman, R. (2011). Startup Genome Report Extra on Premature Scaling [Access: 04.11.2017]. Access on the Internet: http://fincrease.co/wp-content/uploads/2016/10/Why-Startups-Fail.pdf.

Perz, P., Kaszuba-Perz, A. (2013). Rola alternatywnych systemów obrotu akcjami w procesie pozyskania kapitału w rozwijających się przedsiębiorstwach. „Humanities and Social Sciences”, Vol. 20 (3). DOI: 10.7862/rz.2013.hss.29.

Ripsas, S., Hentschel, B. (2015). European Startup Monitor – Country Report Germany.

Sobczak, R., Dudycz, H. (2016). Determinanty sukcesu i porażki start-upów internetowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. L, 2. DOI: 10.17951/h.2016.50.2.81.

Tarnawa, A., Węcławska, D., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P. (2016). Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2015. Warszawa: PARP.