Flexible forms of employment in Poland on the example of working phone
HSS-okładka-26-2019-03-inter
pdf

Keywords

flexible forms of employment
phonework

Abstract

Today's labor market “requires” from human resources flexibility, mobility, retraining, because technological novelties, the Internet are changing irretrievably the environment in which we are employed. In the Polish labor market the development of certain “trends” in the context of the employment, which may lead to a significant reduction of the traditional work model can be observed .

The aim of this study is to evaluate telework as one of the possibilities of a flexible form of employment in the aspect of the development of the labor market in Poland. The article uses the data of the Central Statistical Office and the PBS DGA poll, commissioned by “Gazeta Prawna” and CMS Cameron McKenna, concerning employment and working at a distance. The considerations undertaken allowed to indicate the advantages and disadvantages of teleworking and to indicate the main recipients of this form of employment.

https://doi.org/10.7862/rz.2019.hss.29
pdf

References

Armstrong, M. (2000). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Gębski, M. (2014). Elastyczne formy zatrudnienia w realiach rynku pracy. „Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae”, nr 3/2014.

https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/305-artykuly-na-plycie-cd-4/5069-artykul (Access: 7.11.2018).

http://www.egospodarka.pl/150036,Monitor-Rynku-Pracy-II-kw-2018-r,1,39,1.html (Access: 7.11.2018).

https://bezprawnik.pl/rynek-pracy-w-polsce-w-2018/ (Access: 4.11.2018).

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/662 (Access: 7.11.2018)

https://biznes.newseria.pl/news/niecale-5-proc,p20870570 (Access: 7.11.2018).

Janiec, M., Czerniak, T., Kreft, W., Piontek, R. (2006). Prowadzenie działalności biznesowej z wykorzystaniem telepracy. Warszawa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Karbownik, K. (2017). Optymalizacja organizacji pracy w przedsiębiorstwie na przykładzie telepracy. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, nr 25, t. 1/2017.

Krukowski, K., Oliński, M. (2010). Flexicurity w teorii i praktyce. Olsztyn: Fundacja „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”.

Organiściak-Krzykowska A., Walkowiak R., Nyklewicz, K. (2014). Innowacyjne formy pracy. Olsztyn: EXPOL.

Stanik, Z. (2010). Telepracownik zmniejsza koszty firmy o 30 proc. „Dziennik Gazeta Prawna”, 29 grudnia 2010.

Słownik PWN on-line.

www.KRYTYKA.org