ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION AND ROLE OF INFORMATION SERVICES IN ENSURING THE SAFETY OF MASS SPORTS EVENTS
HSS-okładka-29-2022-04
pdf

Keywords

security
mass sports events

Abstract

This article discusses the legal position of information services, as well as the rights and obligations of their members in the field of security of mass sports events. Designated by the organizers of mass events, information services play an important role in ensuring the safety of participants. Pursuant to the currently binding Act on the Safety of Mass Events of 2009, legislators have granted information services many powers of a preventive nature. This allows them to effectively prevent the possibility of a threat during a mass event. Such actions are also aimed at minimizing possible negative consequences in the event that the danger does occur.

https://doi.org/10.7862/rz.2022.hss.25
pdf

References

Chlebowicz, P. (2018). Przestępstwa z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z perspektywy polityki kryminalnej [w:] Wetoszka, D., Prawo sportowe. Warszawa: C.H.Beck.

Dróżdż, M. (2020). Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych – komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Fundowicz, S. (2013). Prawo sportowe. Warszawa: Wolters Kluwer.

http://stadiony.net/aktualnosci/2022/05/francja_30_lat_od_tragedii_na_stadionie_bastii.

https://przegladsportowy.onet.pl/pilka-nozna/puchar-polski/ruch-gornik-wielkie-derby-slaskaw-cieniu-starc-pseudokibicow-z-policja-wideo/pj3ckzv.

https://www.history.com/topics/21st-century/boston-marathon-bombings.

Jedynak, J. (2012). Agresja i chuligaństwo stadionowe – analiza zjawiska [w:] Ura, E., Pieprzny, S., red., Bezpieczeństwo imprez masowych. Rzeszów: UR.

Kąkol, C. (2012). Bezpieczeństwo imprez masowych – komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Kotowski, W., Kurzępa, B. (2012). Bezpieczeństwo imprez masowych – komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Warszawa: Difin.

Kurzępa, B. (2020). Bezpieczeństwo imprez masowych – zarys problematyki. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Pomykała, M. (2012). Wybrane aspekty współdziałania przy zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych [w:] Ura, E., Pieprzny, S., red., Bezpieczeństwo imprez masowych. Rzeszów: UR.

Still, K. (2000). Crowd Dynamics. Coventry.

Suski, P. (2014). Zgromadzenia i imprezy masowe. Warszawa: LexisNexis.

Ura, E. (2021). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wiśniewski, B., Socha, R., Gracz, M. (2010). Zasadnicze problemy prawno-organizacyjne bezpieczeństwa masowych imprez sportowych, Bielsko-Biała: Wyd. Wyższej Szkoły Administracji.

Legal arts

The Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997 (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483, as amended).

Act of April 6, 1990 on the Police (i.e. Journal of Laws 2021, item 1882).

European Convention on the violence and excesses of spectators during sports events, and in particular football matches (Journal of Laws 1995, No. 129, item 625).

Act of 20 March 2009 on the safety of mass events (i.e. Journal of Laws 2022, item 1466).

Regulation of the Council of Ministers of 30 August 2011 on the requirements to be met by a security manager, law enforcement and information services (i.e. Journal of Laws 2017, item 1347).