The functioning of feminativum in the Polish linguistic reality. A case study
HSS-okładka-27-2020-03-inter
PDF

Keywords

feminativum
woman
man
performed profession
social media

Abstract

The subject of this paper is the so-called Feminativum issue, which is presented in descriptive terms. The term covers, for instance, female professional names and this paper examines various Feminativa, their perception by society, and the way they are perceived in spoken and written language. The paper includes a historical overview and is intended as an introduction to further research. The purpose of the paper is to highlight a problem concerning linguistics and to point out the problematic usage and acceptance of feminativum in speech and daily use – even in forms of social media. Stereotypes, not only of the linguistic kind, can function in specific well-established manners that can often turn complex social phenomena into simple and shallow categories, creating a very specific reality. The main aim is to show two areas that feminativum can cause areas of contention, one with functioning feminativum and one without. Based on a partial analysis, this paper concludes with a number of diagnoses regarding feminization (or lack of it) and a draft of the state of female forms in contemporary general Polish. This leads to the open question of whether we are able to free ourselves from discrimination based on sex. In reality, I believe that there is still no answer to that question.

https://doi.org/10.7862/rz.2020.hss.28
PDF

References

Balczyńska-Kosman, A. (2010). Teorie dotyczące oddziaływania mediów a rzeczywistość społeczno-polityczna – wybrane aspekty [w:] Hofman, I., Kępa-Figur, D., Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie. t. 1. Lublin.

Balińska, B., Chołuj, B. i in. (2007). Polityka równości płci – Polska 2007. Raport, Warszawa [access: 3.01.2020]. Access on the internet: http://www.bezuprzedzen.org/doc/polityka_rownosci_plci_raport.pdf.

Bogacz, P., Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy [access: 3.01.2020]. Access on the internet: http://www.twojaeuropa.pl/2303/rownosc-szans-kobiet-i-mezczyzn-na-rynku-pracy.

Bralczyk, J. „Premiera, megiera, hetera”. Prof. Bralczyk: już łatwiej być ministrą [access: 2.01.2020]. Access on the internet: https://www.tvp.info/16784222/premiera-megiera-heteraprof-bralczyk-juz-latwiej-byc-ministra.

Buttler, D., Kurkowska, H., Satkiewicz, H. (1971). Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa.

Hołojda, K. (2013). Jak Polki postrzegają feminatywy? [w:] Małocha-Krupa, A., Hołojda, K., Krysiak, P., Pietrzak, W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych. Warszawa.

http://www.akademiagender.cba.pl/gm3.html

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1359:stanowiskorady-jzyka-polskiego-w-sprawie-eskich-form-nazw-zawodow-i-tytuow [access: 28.12.2019].

https://facetpo40.pl/wolne-mysli/psycholozka-lekarka-profesorka-nasi-czytelnicy-zabierajaglos-w-sprawie-zenskich-form-nazw-zawodow/ [acccess: 28.12.2019].

https://nipip.pl/liczba-pielegniarek-poloznych-zarejestrowanych-zatrudnionych/ [access: 28.12.2019].

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5821/1/6/1/kobiety_i_mezczyzni_2016.pdf [access: 28.12.2019].

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2017-roku,2,14.html [access: 28.12.2019].

Humm, M. (1993). Słownik teorii feminizmu. Warszawa.

Jadacka, H. (2006). Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa.

Karwatowska, M., Szpyra-Kozłowska, J. (2005). Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin.

Klemensiewicz, Z., Tytuły i nazwy zawodowe kobiet w świetle teorii i praktyki. „Język Polski” nr XXXVII.

Krysiak, P. (2013). Nazwy żeńskie w polszczyźnie współczesnej – krótka refleksja i zarys klasyfikacji [w:] Małocha-Krupa, A., Hołojda, K., Krysiak, P., Pietrzak, W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych. Warszawa.

Łaziński, M. (2006). O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo-płciowa. Warszawa.

Małocha-Krupa, A. (2013). Feminizacja współczesnego języka polskiego [w:] Małocha-Krupa, A., Hołojda, K., Krysiak, P., Pietrzak, W., Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych. Warszawa.

Markowski, A. (2005). Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa.

Nowosad-Bakalarczyk, M. (2009). Płeć a rodzaj gramatyczny we współczesnej polszczyźnie.

Satoła-Staśkowiak, J. (2018). O imionach i współczesnych nazwach zawodów w perspektywie płci – poglądowy szkic konfrontatywny. „Językoznawstwo” nr 1.

Tomaszewska, J. (2004). Dyskryminacja ze względu na płeć [w:] Dyskryminacja ze względu na płeć i jej przeciwdziałanie. Przezwyciężanie barier na drodze do równości kobiet i mężczyzn w Polsce, Warszawa [access: 3.01.2020]. Access on the internet: http://www.bezuprzedzen.org/doc/Dyskryminacja_ze_wzgledu_na_plec_i_jej_przeciwdzialanie.pdf.

Wieniewski, I. (1931). W sprawie określeń zawodów w odniesieniu do kobiet. „Język Polski”, z. 5.

Wierzchoń, M. (2018). Język a dyskryminacja ze względu na płeć za: J. Satoła-Staśkowiak, O imionach i współczesnych nazwach zawodów w perspektywie płci – poglądowy szkic konfrontatywny. „Językoznawstwo” nr1.

Woźniak, E. (2014). Język a emancypacja, feminizm, gender. „Rozprawy Komisji Językowej”, t. LX.