Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Czasopisma

Humanities and Social Sciences

Kwartalnik "Humanities and Social Sciences" w 2019 roku znalazł się na liście 500 czasopism, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu "Wsparcie dla czasopism naukowych": 
p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918

Modern Management Review

W czasopiśmie Modern Management Review publikowane są artykuły o tematyce należącej do dziedziny nauk społecznych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zarządzaniu i jakości. Pozostałe dyscypliny naukowe to: ekonomia i finanse oraz nauki o bezpieczeństwie.


Poprzednia nazwa czasopisma: "Zarządzanie i Marketing" Od 2013 roku zmiana nazwy na: "Modern Management Review"
p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758


Czasopismo jest finansowane ze środków Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej


Od 2020 roku wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.