Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Czasopisma

Physics for Economy

Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Physics for Economy - wydawane od 2017r., są kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1984 r. pod nazwą MATEMATYKA I FIZYKA.


Jest to dziennik otwartego dostępu, wydawane w trybie ciągłym. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Physics for Economy, swoim zakresem obejmują oryginalne prace naukowe dotyczące: nano-cząstek, analizy obrazu optycznego, czujników światłowodowych, metrologii wielkości fizycznych, spintroniki, akustyki, magnetostrykcji, obróbki laserowej, własności mechanicznych, informatyki i jej zastosowań w w/w dyscyplinach.


e  - ISSN  2544-7750   p - ISSN 2544-7742

Chemical Technology & Biotechnology

Chemical Technology & Biotechnology, wydawane od 2017 r., jest kontynuacją publikacji naukowych wydawanych pierwotnie pod nazwą "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Chemia". Czasopismo jest wydawane w trybie ciągłym.
Główną tematyką czasopisma są zagadnienia związane z chemią i technologią chemiczną, inżynierią chemiczną i biotechnologią. Wiodącą dyscypliną jest inżynieria chemiczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.
e-ISSN 2720-6793

Advances in Mechanical and Material Engineering

Advances in Mechanical and Materials Engineering

Czasopismo Advances in Mechanical and Materials Engineering jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika, wydawanych od 1983 r. oraz publikacji naukowych wydawanych w latach 1973-1982 pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Budowy Maszyn. Na jego łamach ukazują się publikacje obejmujące szeroki zakres tematyki z dziedziny inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej, mechaniki konstrukcji, automatyki i robotyki, termodynamiki oraz metalurgii.

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury

Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury jest kontynuacją Zeszytów Naukowych Politechniki Rzeszowskiej – Budownictwo i Inżynieria Środowiska, wydawanych od 1983 r., które z kolei były kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

AITEE

Advances in IT and Electrical Engineering


Advances in IT and Electrical Engineering, wydawane od 1983 r.(do grudnia 2022 jako Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika), są kontynuacją publikacji naukowych wydawanych od 1973 r. pod nazwą Rozprawy – Prace Instytutu Elektrotechniki. Czasopismo jest wydawane w trybie ciągłym.


Główną tematyką czasopisma są zagadnienia związane z inżynierią elektryczną, elektroniką i telekomunikacją, automatyką i robotyką oraz zastosowaniami systemów informatycznych. Wiodącą dyscypliną jest automatyka, elektronika i elektrotechnika w dziedzinnie nauk inżynieryjno-technicznych.


p-ISSN 2300-6358, e-ISSN 0209-2662


Humanities and Social Sciences

Kwartalnik "Humanities and Social Sciences" w 2019 roku znalazł się na liście 500 czasopism, które otrzymały wsparcie w ramach konkursu "Wsparcie dla czasopism naukowych": 
p-ISSN 2300-5327, e-ISSN 2300-9918

Modern Management Review

W czasopiśmie Modern Management Review publikowane są artykuły o tematyce należącej do dziedziny nauk społecznych. Wiodącą dyscypliną są nauki o zarządzaniu i jakości. Pozostałe dyscypliny naukowe to: ekonomia i finanse oraz nauki o bezpieczeństwie.


Poprzednia nazwa czasopisma: "Zarządzanie i Marketing" Od 2013 roku zmiana nazwy na: "Modern Management Review"
p-ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758


Czasopismo jest finansowane ze środków Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej


Od 2020 roku wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.