SYMBOLIKA PAWILONÓW NARODOWYCH PODCZAS WYSTAW ŚWIATOWYCH

Abstract

Wystawy światowe mają ponad półtorawieczną historię. Z czasem ich funkcje zmieniały się – pierwotnie podczas ich trwania pokazywano osiągnięcia techniczne i wynalazki, a następnie promowano dorobek kulturowy. Obecne Expo służą przede wszystkim kreowaniu wizerunku uczestniczących w nich państw. Kluczowe znaczenie w tym względzie ma symbolika pawilonów narodowych, gdyż to oryginalny wygląd tych budowli zachęca uczestników wystawy do odwiedzenia danej ekspozycji, na długo pozostaje w pamięci oraz pojawia się w wielu przekazach medialnych. Celem niniejszego opracowania jest systematyzacja indywidualnych pawilonów narodowych zbudowanych w ramach dwóch ostatnich wystaw światowych – Expo 2010 w Szanghaju oraz Expo 2015 w Mediolanie. Na podstawie obserwacji przeprowadzonej przez autora zaproponowano systematykę pawilonów w kontekście ich wymiaru symbolicznego, przywołując liczne przykłady. Podstawowa konstatacja, która wyłania się z przeprowadzonej obserwacji wskazuje na to, że symboliczny charakter obiektów wystawowych sprowadza się do odnoszenia się do następujących atrybutów krajów uczestniczących w Expo: kultury, historii, religii, gospodarki, przyrody, architektury. Symbolika budowli z ekspozycjami narodowymi może także nawiązywać wprost do idei przewodniej wystawy, jak również do innych (abstrakcyjnych) elementów. Ujęcie symbolicznego wymiaru pawilonów w zaproponowane kategorie może okazać się przydatne przy budowaniu narzędzia pomiarowego do wykorzystania w badaniach realizowanych podczas przyszłych edycji Expo, a dotyczących postrzegania ekspozycji narodowych.

https://doi.org/10.7862/rz.2018.hss.38
pdf (Język Polski)

References

Bacchi U., Expo Milano 2015: Canada and Australia say no to world fair over budget, http://www.ibtimes.co.uk/expo-milano-2015-canada-australia-say-no-world-fair-over-budget-1499177.

Deng Y., Conceptualizing mega-event flagships – A case study of China Pavilion of Expo 2010 Shanghai China, „Frontiers of Architectural Research”, 2 (2013).

Dunaj B. (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Wilga, Warszawa 1996.

Harvey P., Nations on display: Technology and culture in Expo ’92, „Science as Culture”, 5 (1992).

Hughes M., Making an impact: The power of World Expo, „Vision – Fresh Perspectives from Dubai”, March (2012).

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2007.

Świątek W., Trzy polskie pawilony na Wystawy Światowe Expo – trzy stopnie jakości, „Czasopismo Techniczne. Mechanika”, 26 (2012).

Sykta I., Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych – od Londynu 1851 do Nowego Jorku 1939, „Przestrzeń i Forma”, 21 (2014).

Sykta I., Ewolucja idei postępu i wizji miast przyszłości zapisana w krajobrazach, obiektach i pokazach wystaw światowych – od Brukseli 1958 do Osaki 1970, „Przestrzeń i Forma”, 22 (2014).

Sykta I., Synergia terenów wystaw światowych i struktur przestrzennych miast-gospodarzy, „Budownictwo i Architektura”, 16(2) (2017).

Sykta I., Wystawy międzynarodowe i ich wpływ na kształtowanie krajobrazu miast - próba retrospekcji i współczesnej oceny skutków krajobrazowych, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych”, X/4 (2014).

Wang J., The Shanghai Expo as a Site for Nation Branding [w:] Shaping China’s Global Imagination: Branding Nations at the World Expo, Palgrave Macmillan, New York 2013.

Zhou Z., Chen Y., Scale study of sites and pavilions for World Expo 2010, „Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China”, 2(1) (2008).