Vol 25 No 3 (2018): July - September
July - September

Articles

Anna Czyż
9-30
Memories of predecessors and disputes with the chapter, or the activity of bishop Mikalojus Steponas Pacas on behalf of the treasury in vilnius cathedral
pdf (Język Polski)
Radosław Domke
31-50
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSKIEJ RZECZPOSPOLITEJ LUDOWEJ
pdf (Język Polski)
Marcin GĘBAROWSKI
51-63
SYMBOLIKA PAWILONÓW NARODOWYCH PODCZAS WYSTAW ŚWIATOWYCH
pdf (Język Polski)
Paweł GRATA
65-80
PROBLEMY SKARBOWOŚCI W DZIAŁALNOŚCI RADY REGENCYJNEJ (1917–1918)
pdf (Język Polski)
Anna HANUS, Dorota KACZMAREK
81-98
FROM A MONOMODAL RECIPE TO A MULTIMODAL OFFER. A TEXTOLOGICAL AND MEDIOLINGUISTIC APPROACH
pdf
Krzysztof Jaworski
99-113
CZY LICZBY ISTNIEJĄ? REKONSTRUKCJA SPORU O ISTNIENIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNYCH
pdf (Język Polski)
Adriana KASZUBA- PERZ, Marta CZYŻEWSKA
115-129
WYZWANIA I PRZEMIANY W KREOWANIU MODELI BIZNESOWYCH PRZEZ POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW A PROCESY WZROSTU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
pdf (Język Polski)
Dariusz KŁAK, Anna STRAWA
131-141
DETERMINANTY MOTYWACJI KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
pdf (Język Polski)
Aneta KRZEWIŃSKA
143-158
INNOWACJE W BADANIACH SPOŁECZNYCH
pdf (Język Polski)
Adam KUCHARSKI, Justyna KUŚWIK
159-169
POSTAWY WOBEC MIGRACJI WYRAŻANE PRZEZ POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH NA POGRANICZU WSCHODNIM I ZACHODNIM POLSKI – ROLA CZYNNIKÓW PSYCHOLOGICZNYCH I KONTEKSTOWYCH
pdf (Język Polski)
Katarzyna KURZĘPA-DEDO, Agata GEMZIK-SALWACH
171-183
USTAWA ANTYLICHWIARSKA A ZMIANY NA RYNKU INSTYTUCJI POŻYCZKOWYCH – WYBRANE ZAGADNIENIA (część 2)
pdf (Język Polski)
Małgorzata LECHWAR, Grzegorz WISZ
185-197
KLASTRY W PROCESACH MODERNIZACJI I ROZWOJU OBSZARÓW PRZEMYSŁOWYCH – przykład COP
pdf (Język Polski)
Renata MARKS-BIELSKA, Joanna KOZAJDA
199-211
GOSPODAROWANIE BUDŻETEM GMINY W KONTEKŚCIE FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI LOKALNEJ
pdf (Język Polski)
Radosław MURKOWSKI
213-229
METODY POMIARU ZAAWANSOWANIA PROCESU STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI
pdf (Język Polski)
Agnieszka NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA, Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA
231-242
WYDATKI NA UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH A ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA MIESZKANIE W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH
pdf (Język Polski)
Leszek PAWLIKOWICZ, Krzysztof SUROWIEC
243-261
WZROST ZNACZENIA UDZIAŁU MILITARNEGO PAŃSTW BAŁTYCKICH I POLSKI W RAMACH NATO PO KRYZYSIE UKRAIŃSKIM
pdf (Język Polski)
Ryszard PUKAŁA
263-276
IMPACT OF MACROECONOMIC FACTORS ON THE LIFE INSURANCE MARKET IN THE VISEGRAD COUNTRIES
pdf
Elżbieta Rączy
277-285
ZNACZENIE DOKUMENTACJI SĄDOWEJ W BADANIACH NAD STOSUNKAMI POLSKO-ŻYDOWSKIMI W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ NA PRZYKŁADZIE REGIONU PODKARPACKIEGO
pdf (Język Polski)
Elżbieta ROSZKO-WÓJTOWICZ
287-307
PROCESSES OF POPULATION AGEING AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ELDERLY IN THE EUROPEAN UNION BASED ON THE EXAMPLE OF POLAND AND SWEDEN
pdf
Tomasz ROŻEK
309-321
THE INTERNATIONAL FESTIVALS OF POLISH CHILDREN FOLK ENSEMBLES
pdf
Mirosław Sołtysiak
323-335
POSTRZEGANIE ZJAWISKA WYKLUCZENIA FINANSOWEGO PRZEZ PRZEDSTAWICIELI POKOLENIA X W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
pdf (Język Polski)
Hanna SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
337-351
ZARZĄDZANIE W DZIAŁACH ZWIĄZANYCH Z OBRONNOŚCIĄ PAŃSTWA WEDŁUG OPINII STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA
pdf (Język Polski)
Justyna Stecko
353-360
SUBJECTIVITY OF ANIMALS AND THEIR MORAL STATUS – HISTORICAL ASPECT
pdf
Marta STEMPIEŃ
361-374
ZARZĄDZANIE BARBARZYŃSTWEM. ZBRODNIE POPEŁNIONE PRZEZ PAŃSTWO ISLAMSKIE
pdf (Język Polski)
Krzysztof TOCHMAN
375-390
OD WZNIOSŁOŚCI DO ZDRADY. PRZYPADEK KAPITANA JÓZEFA ŚMIECHA (1915–1982), TAJNEGO WSPÓŁPRACOWNIKA BEZPIEKI
pdf (Język Polski)
Marek URBANIK
391-400
FAMILY AND ITS IMPACT ON CHILDREN'S EDUCATION
pdf
Tomasz WICHA
401-407
STOSUNEK PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO WSPÓŁPRACY NIEMIECKO-ROSYJSKIEJ
pdf (Język Polski)
Tadeusz OLEJARZ
409-413
RECENZJA KSIĄŻKI „ZJAWISKO LUDOBÓJSTWA W XX I XXI WIEKU" red. nauk. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016
pdf (Język Polski)