STOSUNEK PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI DO WSPÓŁPRACY NIEMIECKO-ROSYJSKIEJ

Abstract

Prawo i Sprawiedliwość zostało utworzone w 2001 roku jako podmiot polityczny, który powstał jako partia polityczna odwołująca się do tradycji solidarnościowych. Z kolei Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” powstał w latach 80., aby Polska uzyskała niepodległość i uniezależniła się od Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Prawo i Sprawiedliwość podkreślało, że polityka zagraniczna partii (koncepcja, strategia) była związana z geopolitycznymi wyzwaniami przed Rzeczpospolitą Polską. Współpraca niemiecko-radziecka i jej konsekwencje miały negatywne następstwa dla Polski oraz Polaków. Wydarzenia II wojny światowej spowodowały antydemokratyczne zmiany w Polsce. Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem niedemokratycznym i PiS oceniało, że było to spowodowane współpracą niemiecko-radziecką w II wojnie światowej.

PiS podkreślało, że współpraca niemiecko-rosyjska była niebezpieczna dla Polski także po transformacji ustrojowej. Obawy Rzeczypospolitej Polskiej były związane z działaniami Niemiec na Unii Europejskiej oraz współpracą pomiędzy Niemcami a Rosją. Współpraca niemiecko-rosyjska miała także wymiar polityczny oraz ekonomiczny. Szczególnie negatywnie przyjęto współpracę gospodarczą pomiędzy Niemcami a Rosją w zakresie NordStream oraz NordStream 2, co powodowało niebezpieczeństwo gospodarcze dla Polski.

Przeciwwagą dla silnych więzi politycznych pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a Federację Rosyjską była współpraca podjęta przez decydentów politycznych Prawa i Sprawiedliwości w zakresie współpracy państw Europy Środkowej i Wschodniej. Polska miała się stać liderem państw Europy Środkowej i Wschodniej.

https://doi.org/10.7862/rz.2018.hss.62
pdf (Język Polski)

References

Piskorski J.M., Polacy i Niemcy. Czy przeszłość musi być przeszkodą?, Poznań 2004.

Archiwum autora, Depesza PAP, „Lech Kaczyński za poprawą stosunków z Rosją, lecz nie kosztem Polski”, 31 października 2005 r.

NETOGRAFIA

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Wstrzymujemy się od krytyki PO [rozmawiała Ewa Milewicz z Jarosławem Kaczyńskim]”, „Gazeta Wyborcza”, 25 października 2005 r., nr 249.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Wystawimy rachunek za krzywdy [rozmowa Jarosława Kurskiego z Lechem Kaczyńskim]”, „Gazeta Wyborcza” z 11 marca 2005 r., nr 113, inf. z 24 maja 2015 r.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Wywiad Krzysztofa Grzesiowskiego z premierem K. Marcinkiewiczem w »Sygnałach Dnia«”, 23 grudnia 2005 r., inf. z 2 czerwca 2015 r.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, Wywiad Moniki Olejnik z ministrem gospodarki Piotrem Woźniakiem w »Radiu Zet«”, 3 stycznia 2006 r., inf. z 2 czerwca 2015 r.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Rozmowa z Piotrem Woźniakiem na łamach »Rzeczypospolitej«”, 7 maja 2007 r., inf. z 2 czerwca 2015 r.

Strona internetowa Sejmu RP, http://orka2.sejm.gov.pl; „Przemówienie Mariusza Błaszczaka, Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2011 roku, 16 marca 2011 r.”, inf. 23 czerwca 2015 r.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Wywiad ze Zbigniewem Wassermannem dla dziennika.pl, 4 grudnia 2006 r.”, inf. z 21 maja 2015 r.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Rozmowa z Pawłem Kowalem w »Sygnałach dnia«”, 17 maja 2007, inf. z 21 maja 2015 r.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, M. Bober, „Rząd przekształca Polskę w kolonię [rozmowa z Anną Fotygą]”, „Rzeczpospolita” z 16–17 października 2010 r., inf. z 21 maja 2015 r.

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Rozmowa z Lechem Kaczyńskim na łamach »Dziennika«”, 14 maja 2007 r., inf. z 25 maja 2015 r..

Strona internetowa PiS, http://www.pis.org.pl, „Rozmowa z Anną Fotygą na łamach »Rzeczypospolitej«”, 15 maja 2007 r., inf. z 25 maja 2015 r..