ZARZĄDZANIE BARBARZYŃSTWEM. ZBRODNIE POPEŁNIONE PRZEZ PAŃSTWO ISLAMSKIE

Abstract

W czerwcu 2014 r. Państwo Islamskie w Iraku i Syrii (ISIS) zadeklarowało utworzenie kalifatu. Od tego czasu dżihadyści z IS popełnili liczne zbrodnie przeciwko ludzkości. Ich motywacją stała się potrzeba oczyszczenia społeczności muzułmańskiej (ummy) z tyranów (tawaghit), apostatów (murtadin), heretyków i politeistów (mubdi'een i mushrikeen). Według dżihadystów prawdziwie wierzący muzułmanie, to tacy, którzy wspierają tworzenie kalifatu Państwa Islamskiego, lub przynajmniej nie popierają tyranów i nie angażują się w rozwój herezji i politeizmu. Wszyscy inni są uważani za wrogów społeczności muzułmańskiej. Celem artykułu jest ukazanie zbrodni popełnionych przez Państwo Islamskie. Jednak, aby zrozumieć działania dżihadystów z IS, artykuł rozpoczyna się opisu sylwetki Abu Musaba az-Zarkawiego, twórcy organizacji-prekursorów IS. Poglądy Az-Zarkawiego, będącego pierwszym liderem ugrupowań, z których wyrosło Państwo Islamskie, ukształtowały koncepcje głoszone przez Abu Muhammada Al-Makdisiego, jednego z pierwszych islamskich uczonych, który uznał saudyjską dynastię za niewiernych, zaś przyjęcie zasad demokracji za równoznaczne z apostazją. Poglądy te ukształtowały Az-Zarkawiego, który głosił konieczność obalenia wszelkich demokratycznie wybranych władz. Następnie autorka prezentuje publikacje, na których opierają się działania Państwa Islamskiego – dzieła Abu Bakra al-Nadżiego i Abu Musaba al-Suriego. Kolejna część artykułu przedstawia zbrodnie, w tym egzekucji obywateli państw zachodnich, dokonane przez Państwo Islamskie, który stał się częścią codziennego życia mieszkańców samozwańczego kalifatu, a jednocześnie elementem kampanii propagandowej w mediach.

https://doi.org/10.7862/rz.2018.hss.59
pdf (Język Polski)

References

'A Great Will to Live’: How One Man Survived an ISIS Massacre, „New York Times” z 04.09.2014 r..

Benotman N., Malik N., The Children of Islamic State, Quilliam Foundation 2016.

Celso A., Al-Qaeda’s Post-9/11 Devolution. The Failed Jihadist Struggle Against the Near and Far Enemy, Bloomsbury Academic, New York 2014.

Erelle A., Dżihadystka: relacja z wnętrza komórki rekrutacyjnej Państwa Islamskiego, przeł. z języka francuskiego M. Chojnacki, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2015.

Hall B., ISIS Państwo Islamskie: brutalne początki armii terrorystów, przeł. P. Wolak, Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa 2015.

Horgan J., Taylor M., Bloom M., Winter Ch., From Cubs to Lions: A Six Stage Model of Child Socialization into the Islamic State, “Studies in Conflict and Terrorism” 2016.

Lohlker R (red.), Jihadism: Online Discourses and Representations, Vienna University Press, Goettingen 2013.

Napoleoni L., Insurgent Iraq: Al-Zarqawi and the New Generation, Seven Stories Press. Chicago, New York 2005.

Prucha N., Kangaroo Trials Justice in the Name of God [w:] Jihadism: Online Discourses and Representations, red. R. Lohlker, V&R unipress, Goettingen 2013.

Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups, Human Rights Council, A/HRC/28/18.

Schmitt E., Kurds Take Back Strategic Road in Iraq From ISIS, „New York Times” z 13.11.2015 r.

Stempień M., Dżihadyzm a tworzenie quasi-państw. Funkcjonowanie „państw dżihadystycznych” w przestrzeni międzynarodowej – studium porównawcze, „De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, nr 1(3) 2017.

Terrill A.W., Understanding the Strengths and Vulnerabilities of ISIS, “Parameters”, Vol. 44 ,No. 3, 2014.

Wejkszner A., Globalna sieć Al-Kaidy. Nowe państwo islamskie?, Difin, Warszawa 2017.

PRAWODAWSTWO

European Parliament resolution on the systematic mass murder of religious minorities by ISIS, 2016/2529(RSP).

Resolution 2091(2016), Parliamentary Assembly 27 January 2016.

Recommendation 2084 (2016) Foreign fighters in Syria and Iraq (Doc. 13937), Parliamentary Assembly 27 January 2016.

Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzony w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., Dz.U. 2003 nr 78 poz. 70

NETOGRAFIA

A message to the allies of America, https://vimeo.com/177946127, (10.02.2017).

Isis video appears to show hostage Peter Kassig has been killed, z 16 listopada 2014, https://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/isis-beheads-peter-kassig-reports.

Johnston Ch., Willsher K., French tourist beheaded in Algeria by jihadis linked to Islamic State, https://www.theguardian.com/world/2014/sep/24/french-tourist-beheaded-algeria-isis-linked-jihadis.

Hafez M.M., Tactics, Takfir and Anti-Muslim Violence [w:] Moghadam, B. Fishman (ed.), Self-inflicted Wounds: Debates and Division in Al Qaeda and its Periphery; Combating Terrorism Center: West Point, 2010, http://www.teachingterror.net/SIW-AQ-2010.pdf.

Kazimi N., A Virulent Ideology in Mutation: Zarqawi Upstages Maqdisi [w:] H. Fradkin, H. Haqqani, E. Brown (ed.), Current Trends in Islamist Ideology, Vol. 2, Washington D.C. 2005, www.hudson.org.

Naji A.B., Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Islamic Nation Will Pass, trans. W. McCants, May 23, 2006, https://azelin.files.wordpress.com/2010/08/abu-bakr-naji-the-management-of-savagery-the-most-critical-stage-through-which-the-umma-will-pass.pdf.

O’Neill S., Badshah N., Coghlan T., Isis beheads British aid worker Alan Henning, “The Times”, https://www.thetimes.co.uk/article/isis-beheads-british-aid-worker-alan-henning-8df0zxjhrcw.

To Our Sisters: A Jihad Without Fighting [w:] From the Battle of Al-Ahzab to the War of Coalitions, “Dabiq”, 2014, Iss. 11, Dhul qa’dah 1436 (sierpień /wrzesień 2015), http://www.clarionproject.org/docs/Issue%2011%20-%20From%20the%20 battle%20of%20Al-Ahzab%20to%20the%20war%20of%20coalitions.pdf.

Walker T., Hastings R., Steven Sotloff 'beheading': British captive shown in Isis video which claims to show death of second US journalist, Sept. 2, 2014; http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/steven-sotloff-beheading-islamic-state-fighters-release-video-claiming-to-show-death-of-second-us-9707200.html.

Wright L., The Master Plan. For the new theorists of jihad, Al Qaeda is just the beginning, “The New Yorker”, Sept. 11, 2006 Issue, http://www.newyorker.com/magazine/2006/09/11/the-master-plan.

Zelin A.Y., The War between ISIS and al-Qaeda for Supremacy of the Global Jihadist Movement, Research Notes, The Washington Institute for Near East Policy, No. 20, June 2014, http://www.washington institute.org/ uploads/Documents/pubs/ResearchNote_20_Zelin.pdf.