RECENZJA KSIĄŻKI „ZJAWISKO LUDOBÓJSTWA W XX I XXI WIEKU" red. nauk. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2016

Abstract

Publikacja pt. Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, która jest pracą zbiorową, podejmuje niezwykle ważny, a zarazem niezbyt często poruszany problem zjawiska ludobójstwa w XX i XXI wieku. Zasadniczym celem powstania książki – o czym we wstępie informują czytelnika redaktorzy naukowi: Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski i Krzysztof Żarna – jest poddanie prawnej, a także politologicznej analizie tego zjawiska w zakresie „roli państwa, jednostki i religii wobec ludobójstwa; postaw społecznych czy tez wykorzystania problematyki w dyskursie politycznym”.

pdf (Język Polski)

References

-