Analysis of the strength of assembly joints - welded joints of various construction materials
PDF

Keywords

welded joint, welding method, copper alloy, unalloyed structural steel, acid-resistant steel, strength

How to Cite

Rudawska, A., Penkała, P., Chochowski, P., Tkaczyk, A., & Vitenko, T. (2023). Analysis of the strength of assembly joints - welded joints of various construction materials. Technologia I Automatyzacja Montażu (Assembly Techniques and Technologies), 121(3), 21-26. https://doi.org/10.7862/tiam.2023.3.3

Abstract

The aim of the article was to present issues related to the strength analysis of one of the types of assembly joints - welded joints, taking into account the influence of selected factors: technological - welding method, construction - type of joints and material - type of joined material. The MIG/MAG method (135/136), arc welding (111) and gas welding (311) were used as welding methods. Butt joints and lap joints were made of CuZn37 copper alloy (PN-EN 1652), S235JR unalloyed structural steel (EN 10025) and 1.4301 acid-resistant steel (EN 10088). Welded joints samples were made with appropriate parameters, according to the welding methods. Strength tests of welded joints on MTS BIONIX 370.02 testing machine, in accordance with the PN-EN 1465 standard Based on the obtained test results, it can be seen that the value of stresses and deformations is affected by both the welding method and the type of joint structure, while the type of material to be welded should also be taken into account.

https://doi.org/10.7862/tiam.2023.3.3
PDF

References

Ferenc Kazimierz. 2007. Spawalnictwo. Warszawa: WNT.

Mistur Leon, Czuchryj Janusz, 2005. Metody spawania oraz sposoby oceny jakości złączy spawanych. Krosno: KaBe.

Siwek Bogusław. 2002. Połączenia spawane, zgrzewane, lutowane i klejone. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Nur Azida Che Lah. 2010. The effect of controlled shot peening on fusion welded joints. Materials and Design (31): 312–324.

Bucior Magda, Zielecki, Władysław, Kubit, Andrzej. 2017. Construction of heads for strengthening of plate and butt-welded joints with pneumatic shot peeing methods. Technologia i Automatyzacja Montażu 4: 32–36.

Rudawska Anna, Kamil Kutek, Izabela Miturska, Leszek Semotiuk.. 2017. Badania skuteczności klejenia i spawania stali konstrukcyjnych S235JR. Technologia i Automatyzacja Montażu 2: 52–55.

Rudawska Anna, Sosnowski Łukasz. 2013. Wybrane zagadnienia wytrzymałości połączeń spawanych i klejowych stali konstrukcyjnej S235JR. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 1: 49–56.

https://emetal.eu/mosiadz/mosiadz-ISO_-CuZn37-EN_-CW508L-DIN_-CuZn37-wnr_-2.0321-PN_-M63/ dostęp: 24.05.2023.

PN-EN 10027-1: 2007: Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali.

https://stalespecjalne.com.pl/wp-content/uploads/2022/03/1.4301_1.4307_karta_charakterystyki_gatunku_ssp.pdf dostęp: 12.05.2023.

https://tenslab.pl/wlasnosci-wytrzymalosciowe-stali dostęp: 15.05.2023.

https://stalespecjalne.com.pl/oferta/stale-nierdzewne/1-4301.html dostęp: 12.05.2023.