System for testing resistance for static exposure to dust
PDF

Keywords

Dustiness, IP code, protection against dustiness, dust-tightness, verification test

How to Cite

Kozioł, S., Samborski, T., Siczek, M., & Zbrowski, A. (2021). System for testing resistance for static exposure to dust. Technologia I Automatyzacja Montażu (Assembly Techniques and Technologies), 114(4), 24-28. Retrieved from https://journals.prz.edu.pl/tiam/article/view/923

Abstract

The article presents the method and a prototype system to verify the degree of protection against dust penetration developed in accordance with the PN-EN-60529:2003 standard requirements. The solution in question enables the performance of normative tests with reference to the degrees of protection provided by enclosures (IP code) as well as extended tests concerning the evaluation of operational reliability of devices exposed to dust. The authors present the test method, the architecture of the developed system, and the prototype verification tests.

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PDF

References

Dudek J. 2014. „Pył węglowy – demonizacja problemu czy realne zagrożenie w energetyce przesyłowej?”. Bezpie¬czeństwo Pracy: nauka i praktyka 8: 19–21.

Kałuża G. 2013. Stopień ochrony ip zapewniany przez obudowy urządzeń przemysłowych. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne 2(99): 317–323.

Mizak W., Mazurkiewicz A., Smolik J., Zbrowski A. 2014. “Problems with abrasive dosing in erosive wear process modelling”. Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability 16(4): 559–564.11

NO-10-A500-6:2000 „Broń strzelecka. Metody badań. Ba¬danie działania w warunkach pyłu”. Ministerstwo Obrony Narodowej.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Pracht M., Stępniak W., Wróblewski A. 2014. „Analiza i syn¬teza metodyk badawczych broni strzeleckiej na przykładzie testów pyłoszczelności karabinków”. Problemy Techniki Uzbrojenia 43(129): 67–74.

Stępniak W., Badurowicz P. 2017. „Oczekiwane cechy kon¬strukcyjne nowego polskiego pistoletu wojskowego”. Pro¬blemy Techniki Uzbrojenia 46(141): 95–115.

Szczepankowski A., Szymczak J. 2011. „Wpływ zapylo¬nego otoczenia na charakterystyki i parametry pracy lot¬niczych silników turbinowych”. Journal of KONBiN 1(17): 257–268.

Wnęk W., Jargieło M., Porowski R. 2016. „Wpływ pyłów pochodzenia drzewnego na działanie czujek pożarowych dymu”. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza 42(2): 43– 55.

Wnęk W. 2011. Rodzaje fałszywych alarmów i źródła ich powstawania, Warsztaty Zacisze: Czynniki wpływające na niezawodność instalacji sygnalizacji pożarowej. Tom XIX: 7–13.

Zbrowski A., Mizak W. 2011. „Analiza systemów wykorzy¬stywanych w badaniach uderzeniowego zużycia erozyjne¬go”. Problemy Eksploatacji 3: 235–250.

Zbrowski A., Samborski T., Kozioł S. 2014. „Analiza czynni¬ków środowiskowych oddziałujących na rogatki kolejowe”. Logistyka 6: 11734–11739.

Zbrowski A. 2016. Metodyka badań prototypów i jednost¬kowych urządzeń technicznych. Radom: Wydawnictwo Na¬ukowe ITeE – PIB.