Contact
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
ul. Powstańców Warszawy 6
35-959 Rzeszów, Polska

Principal Contact

dr hab. inż. Tomasz Więcek, prof. PRz
Editor-in-Chief
Rzeszow University of Technology
Phone 00 48 17 865 17 44

Support Contact

mgr Magdalena Hendzel
Phone 00 48 17 865 15 60