OPTIMIZATION OF LASER CUTTING CONDITIONS OF POLYPROPYLENE AND POLYPROPYLENE WITH TALC
PDF (Język Polski)
PDF

Keywords

laser
material cutting
plastics
polypropylene

Abstract

Laser cutting of materials requires the execution of processing tests and the selection of the most favourable variant from the point of view of the adopted criteria of process quality assessment. This paper presents the example of a preparatory process, which shows that cutting polypropylene and polypropylene with 5 mm thick talc is not an easy process of material handling. A CO2 laser was used and by varying the utilized power from the laser and the beam speed relative to the material, cuts of varying quality were obtained. Criteria were also proposed for the selection of the best processing variant. It was concluded that the addition of talc to polypropylene can be a factor facilitating laser cutting of this material.

https://doi.org/10.7862/rf.2021.pfe.1
PDF (Język Polski)
PDF

References

Bortel K., Środki pomocnicze stosowane w przetwórstwie tworzyw polimerowych. Cz.2. Przetwórstwo Tworzyw 6, 2008

Cienka A. E.: Analiza porównawcza efektów cięcia laserowego tworzyw sztucznych z wybranymi dodatkami. Praca inżynierska, ORPD, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2020

Gruin I., Materiały polimerowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003

Heneczkowski M., Oleksy M., Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2014

Hyla I., Tworzywa sztuczne: własności, przetwórstwo, zastosowanie. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2000

Klepka T. (red.), Nowoczesne materiały polimerowe i ich przetwórstwo. Część 1.Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2014

Kujawski A., Szczepański P., Lasery. Podstawy fizyczne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999

Latos M., Masek A., Zaborski M., Fotodegradacja materiałów polimerowych. Przetwórstwo Tworzyw 4, 2017

Oczoś K., Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii. Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 1988

Owczarek G., Wolska A., Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych.Bezpieczeństwo Pracy, 11/2008, ss. 2-5

Pająk E., Obróbka ubytkowa. Technologia obróbki wiórowej, ściernej i erozyjnej oraz systemów mikroelektromechanicznych. PWSZ w Koninie, Konin, 2016

Rabek J. F., Współczesna wiedza o polimerach. T.2, Polimery naturalne i syntetyczne, otrzymywanie i zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017

Riegert D., Sposoby modyfikowania właściwości palnych tworzyw sztucznych. BiTP Vol. 30 Issue 2, 2013. Optymalizacja warunków przecinania laserowego polipropylenu … 27

Rojek M., Metodologia badań diagnostycznych warstwowych materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej. Open Access Library, Volume 2, 2011

Rytlewski P., Studium laserowego i plazmowego modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, 2015

Saechtling H., Tworzywa sztuczne: poradnik. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2007

Sasimowski E. (red.), Przetwórstwo tworzyw polimerowych: aspekty technologiczne i nowe trendy. Część 1. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 2015

Szlezyngier W., Brzozowski Z. K., Tworzywa sztuczne: chemia, technologia wytwarzania właściwości, przetwórstwo, zastosowanie. T.3, Środki pomocnicze i specjalne zastosowanie polimerów. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów,

Wilczyński K. (red.), Przetwórstwo tworzyw sztucznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2000

https://www.plastech.pl/wiadomosci/Srodki-antystatyczne-po-co-sa-dodawane-do-tworzyw-13246 (dostęp 24.11.2019)