SELECTED INNOVATION TOOLS IN DESIGNING PROCESS MANAGEMENT
pdf

Keywords

Innovation tools
cluster structure
procedural management
project management
system integration

How to Cite

Novotný, T., & Novotná, S. (2021). SELECTED INNOVATION TOOLS IN DESIGNING PROCESS MANAGEMENT. Modern Management Review, 26(4), 61-68. https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.25

Abstract

This contribution deals with the specification of the current immunity of strategy and status and level of procedural management in special organizational structures referred to as industrial clusters. It represents selected specifics of the design and application of innovative tools, system integration, and agile project management of clusters. It describes and explains the context between the strategy, the organizational structure, and the need for project procedural management at the current position and competitiveness of clusters on the market in demanding energy and environmental conditions. In the end, it shall submit its own author's design scheme for a new organizational project aimed at a cluster structure and draft management process and coordination of clustered projects for their clients.

https://doi.org/10.7862/rz.2021.mmr.25
pdf

References

Fotr, J., Souček, I. (2011). Investiční rozhodování a řízení projektů. Grada Publishing.

Hromková, L., Holočiová, Z. (2005). Teorie průmyslových podnikatelských systémů I. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Karabáč, Š., Koporová, K., Novotná, S. (2020). Spoločná expertná báza pre technologické mapy a inovačné stratégie v priemyselných klastrových habitatoch. Komplexná záverečná výskumná správa. NEK.

Koporová, K. (2020). Inovačné faktory tvorby, poslania, premís a kľúčových zmien v sektore stavebníctva do roku 2030 [Paper presentation]. [In:] ECO&ENERGY Innovation, Košice, Slovakia, MH SR+NEK.

Kotler, P., Keller, L. K. (2013). Marketing management, analýza, plánovaní,využití, kontrola. Grada publishing.

Magretta, J., Stone, N. (2013). Co je management. Management Press.

Novák, A. (2017). Inovace je rozhodnutí, Kompletní návod jak dělat inovace nejen v byznysu. Grada Publishing.

Novotný, T. (2017). ENERGOFUTURA Stratégia a budúcnosť energetického a environmentálneho prostredia. MH SR.

Novotný, T., Hrabovský, G., Marcin, J. (2020). Koncipovanie inovačných nástrojov energetických a environmentálnych klastrových habitatov. MH SR and NEK.

Plamínek, J. (2018). Vedení lidí, týmu a firem. Praktický atlas managementu. Grada Publishing.

Svozilová, A. (2011) Projektový management. Systémový přístup k řízení projektů. Grada Publishing.

Veber, J. (2014). Management, Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Management Press.

All texts published in the Journal "Modern Management Review" are available in the full version on the website of MMR. Digital IDs have also been entered from number 19 (3/2012) (DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.1)

Open Access – CC BY-NC-ND 3.0 PL

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

Downloads

Download data is not yet available.