CONTACT

Correspondence address:
Publishing House of Rzeszow University of Technology
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Publisher`s address:

Publishing House of Rzeszow University of Technology
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8,
35-036 Rzeszów

Head of the Publishing House
Anna JANICKA, MA
e-mail: annaj@prz.edu.pl
tel: +48 17 865 11 954

Principal contact

Dr hab. Beata ZATWARNICKA-MADURA, prof. PRz
Editor-in-Chief
Rzeszow UNiversity of Technology, al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów
 
Editorial assistant
Dr Joanna WIAŻEWICZ