CONTACT

Correspondence address:
Publishing House of Rzeszow University of Technology
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów

Publisher`s address:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 8,
35-036 Rzeszów

Publishing manager
mgr inż. Joanna BIENIASZ
e-mail: jbie@prz.edu.pl
tel: +48 17 865 11 954

Principal contact

Dr hab. Beata ZATWARNICKA-MADURA, prof. PRz
Redaktor Naczelna
Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania al. Powstańców Warszawy 10, 35-959 Rzeszów
 
Editorial assistant
Dr Joanna WIAŻEWICZ