FRICTION MODELING IN THE START-UP PHASE OF THE SLIDE JOURNAL BEARING
PDF (Język Polski)
PDF

Keywords

slide bearings
oil film force
eccentricity ratio
distribution of stresses and deformations
journal bearing
bush bearing

Abstract

To guarantee a proper operation of a bearing it is necessary that parameters characterizing it in conditions of the start-up phase, a steady state, and run-down phase are known. In the article, plain journal bearing models describing the condition before the start of relative motion (ωJ = 0) were presented. The models were formulated on the grounds of both the Hertz theory and the general theory of elasticity. The bearing operation parameters calculated with the use of the Hertz theory and the solid bush model differ significantly. For the steady state, when ωJ = const, operating conditions were determined from equations of the hydrodynamic lubrication theory. Comparative studies indicate that at higher loads, pressures in the journal-bush contact zone may prove to be decisive for proper operation of the bearing, rather than maximum pressures or maximum oil temperatures.

PDF (Język Polski)
PDF

References

DIN 31652, Teil 1, 2, 3: Hydrodynamische Radial – Gleitlager im stationärem Betrieb

DIN 31653, Teil 1, 2, 3: Hydrodynamische Axial – Gleitlager im stationärem Betrieb

Huber M.T.: Teoria sprężystości. PWN, Warszawa 1954

Kaniewski W.: Warunki brzegowe diatermicznego filmu smarnego. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej. Zeszyt specjalny, z.14, 1997

Kiciński J.: Dynamika wirników i łożysk ślizgowych. Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN, tom 28. Gdańsk 2005

Mazurkow A.: Właściwości statyczne i dynamiczne, metoda projektowania łożysk ślizgowych z panewką pływającą. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009

Mazurkow A.: Łożyskowanie ślizgowe, podstawy teoretyczne, właściwości, uszkodzenia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2013. ISBN 978-83-7199-6

Mazurkow A.: Wybrane zagadnienia z teorii smarowania łożysk ślizgowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015

Paluch M.: Podstawy teorii sprężystości i plastyczności z przykładami. Politechnika Krakowska, Kraków 2006

Parszewski Z.: Drgania i dynamika Maszyn. WNT, Warszawa 1982

Pietrow N.P.: Inżynieryjny żurnal, 1883: także Izbranyje Truda pod red. Lejbenzona L.S., ANSSSR, 1948

Remizow D.: Plastmasowyje podszipnikowyje uzly. Izdatielstwo pricharkowskom gosudarstwiennom uniwersitetie, Charkow, 1982

Reynolds O.: On the efficiency of belts or straps as communicators of work. Engineer No. 27, 1874

Sommerfeld A.: Zur hydrodynamischer Theorie der Schmiermittelreibung. Z. angew. Math. Phys, 50, 97-155, 1904

Towers B. Proc. Instn. Mech. Engrs. 58, 1885

Vogelpohl G.: „Betriebssichere Gleitlager Berechnungs- verfahren für Konstruktion und Betrieb” Verlag Berlin / Heidelberg/ New York, 1967

Zakrzewski M., Zawadzki J., Wytrzymałość materiałów. PWN, Warszawa 1983