IS THE TAX WEDGE IN POLAND NON-LINEAR?
pdf

Keywords

tax wedge
gross pay
cost-per-hire

How to Cite

Augustynowicz, E. (2024). IS THE TAX WEDGE IN POLAND NON-LINEAR?. Modern Management Review, 29(1), 7-13. https://doi.org/10.7862/rz.2024.mmr.01

Abstract

The article attempts to answer the question posed in the title - is the tax wedge in Poland non-linear? The aim of the article is to present changes in the size of the tax wedge with the increase in gross pay and to examine whether there is a pay threshold beyond which the size of the tax wedge decreases. In the course of the research, the impact of gross pay on the size of the tax wedge was compared. The study also attempts to indicate the gross pay, beyond which the size of the tax wedge increases again.

A hypothesis was formulated that there is a pay threshold beyond which the tax wedge loses its linear character. The comparative analysis of the size of the tax wedge was carried out on twenty-three variants of gross pay. The results show that after exceeding the gross spay of PLN 20,100, the tax wedge loses its linear character.

https://doi.org/10.7862/rz.2024.mmr.01
pdf

References

Chmielecka, A., Szulc, A. (2020). Analiza wpływu zmian wprowadzonych przez ustawę „Polski Ład” na obciążenia podatkowo-składkowe” podmiotów sektora MMP. „Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo”, 18/II. Sopocka Szkoła Wyższa. DOI: 10.23830/18/II/2020/7399.

Deresz, A., Podstawka, M. (2017). Zróżnicowanie obciążeń podatkowych podatników uzyskujących wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz przedsiębiorców. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 488. DOI: 10.15611/pn.2017.488.02.

Golinowska, S. (2014). Funkcje państwa w zabezpieczeniu dochodów na okres starości. Zmiana warunków i paradygmatu na przykładzie polskiej reformy systemu emerytalnego [w:] Frieske, K., Przychodaj, E., red., Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kijanka, A., Kowalska-Musiał, M. (2020). Analiza wielkości i struktury płacowego klina podatkowego w Polsce w latach 2005–2020. „Zeszyt Naukowy.pl/Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, nr 54.

Polarczyk, K. (2007). Klin podatkowy a bezrobocie. „Infos, Biuro Analiz Sejmowych”, nr 17, 1–4. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych [Access: 26.02.2023]. Access on the internet: http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/ef0b7b7611593a2fc12572f800391c99/$file/infos_017.pdf.

—— (2008). Opodatkowanie wynagrodzeń za pracę (składki i PIT) w państwach Unii Europejskiej. „Analizy Biura Analiz Sejmowych”, nr 6 [Access: 07.03.2023]. Access on the internet: https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/

CA3DD054B8A4AD20C12574960043A26A?OpenDocument.

Szaban, J. (2016). Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej. Warszawa: Difin.

Szczepański, M. (2014). Zarządzanie ryzykiem długowieczności w polskim systemie emerytalnym. „Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, 65”. Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wojciuk, M., Dziemianowicz, R. (2017). Assessment of progressiveness of tax wedge in Poland and selected European Union countries. “Research papers of Wrocław University of economics”, No. 475. DOI: 10.15611/pn.2017.475.33.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (2020). Portret przedsiębiorcy [Access: 22.01.2023]. Access on the internet: https://zpp.net.pl/projekty/portret-przedsiebiorcy/.

Act of 13.07.2006 on the protection of employee claims in the event of the employer's insolvency (i.e. Journal of Laws of 2020, item 7 as amended).

Act of 13.10.1998 on social insurance system (i.e. Journal of Laws of 2022, item 1009 as amended).

Act of 20.04.2004 r. on employment promotion and labor market institutions (i.e. Journal of Laws of 2022, item 690 as amended.

Act of 26.07.1991 on personal income tax (i.e. Journal of Laws of 2022, item 2647, as amended).

Act of 27.08.2004 on health care services financed from public funds (i.e. Journal of Laws of 2022, item 64 as amended).

Announcement of the Ministry of Family and Social Policy of 13.10.2022 on the amount of the limitation of the annual basis for calculating contributions to the pension and disability insurance in 2023 and the amount of the forecast average salary adopted to determine it (M.P. of 2022, item 1014).

Regulation of the Ministry of Family and Social Policy of 16.03.2021 amending the regulation on differentiation of the rate percentage social security contribution for accidents at work and occupational diseases, depending on occupational hazards and their effects (Journal of Laws of 2021, item 489).

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2024 Modern Management Review

Downloads

Download data is not yet available.