SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROCESS IN ENTERPRISES OF THE AGRI-FOOD INDUSTRY IN PODKARPACIE

Keywords

supply chain management
partnership in the supply chain
business process integration
agribusiness

How to Cite

MAZIARZ, P., REJMAN, K., & HARASIM, E. (2022). SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PROCESS IN ENTERPRISES OF THE AGRI-FOOD INDUSTRY IN PODKARPACIE. Modern Management Review, 27(4), 27-40. https://doi.org/10.7862/rz.2022.mmr.20

Abstract

One of the elements of creating a competitive advantage of modern enterprises is the development of supply chains, in which logistic processes are essential. Managing such a supply chain allows the integration of key business processes from the end user through suppliers delivering products, services and information, which provides added value for customers and other stakeholders.

The main purpose of the study is to assess the degree of implementation of logistic business processes within the supply chain in enterprises operating in the agri-food industry. The source material on the basis of which the analysis was carried out and conclusions were formulated were surveys conducted among agribusiness entrepreneurs from Podkarpacie.

The conducted research shows that the level of advancement of logistics processes in supply chains depends on the type of industry in which a specific company operates and its size. Larger economic entities, due to the possibilities and capital they have, use advanced and integrated IT systems supporting production planning, supply, distribution and sales. The implementation of such tools allows for the standardization of many business processes within the network of connections of entities participating in a common supply chain.

https://doi.org/10.7862/rz.2022.mmr.20

References

Baran, J., Wysokiński, M., Jałowiecki, P. (2011). Rozwiązania w zakresie sterowania zapasami w wybranych branżach agrobiznesu. „Logistyka”, nr 2.

Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: Wydawnictwo Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.

Ciesielski, M. (2011). Zarządzanie łańcuchami dostaw. Warszawa: Wydawnictwo PWE.

Dinu, M.D. (2016). Supply chain performance within agri food sector. Wydawnictwo Economics of Agriculture 3, UDC: 658.82:641.033.

Gu, F., Yu, X. (2022). Profit distribution mechanism of agricultural supply chain based on fair entropy. PLoS One 17(7).

Glavee-Geo, R., Engelseth, P., Buvik, A. (2022). Power Imbalance and the Dark Side of the Captive Agri-food Supplier–Buyer Relationship. „Journal of Business Ethics”, 178(3).

Kiełbasa, M. (2015). Przyszłość sektora rolno-spożywczego w Polsce w odniesieniu do stanu obecnego. „Progress in Economic Sciences”, 2.

Klepacki, B., Wicki, L., red. (2014). Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Lambert, D.M., Pholen, T.L. (2001). Supply Chain Metrics. “The International Journal of Logistics Management”, Vol. 12, No. 1.

Lambert, D.M. (2008). Supply Chain Management: Processes, Partnership, Performance. SCM Institute, Sarasota FL.

Lee, H. (1998). Preface to global supply chain and technology management. in: Lee (Eds.): Global supply chain and technology management. Floryda: POMS series in technology and operations management. Vol. 1, Production and Operations Management Society, Miami.

Michalczyk, J. (2018). Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności. Wybrane inicjatywy. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”, nr 523.

Piocha, S., Dyczkowska, J. (2012). Zarządzanie łańcuchem dostaw. „Logistyka”, nr 5.

Polak, P., Tokarski, M. (1996). Znaczenie rozwoju systemu informacyjnego dla integracji łańcucha logistycznego. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 7–8.

Szczepanowski, A. (2020). Zmiany w sektorze rolno-żywnościowym w Polsce i polskich regionach po akcesji do Unii Europejskiej [w:] Przygodzka, R., Gruszewska, E., red., Instytucjonalne i strukturalne aspekty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Księga poświęcona pamięci dra hab. Adama Sadowskiego Profesora Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku. https://doi.org/10.15290/isarrow.2020.12.

Świadek, A. (2013). Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Problemy Rolnictwa Światowego. „Zeszyty Naukowe SGGW”, 13(28), z. 1.

Tundys, B. (2015). Krótki łańcuch dostaw produktów spożywczych (SFSC) – ujęcie teoretyczne i praktyczne, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 249.

Urban, R. (1998). Przemysł rolno-spożywczy [w:] Woś, A., red., Encyklopedia Agrobiznesu. Warszawa: Fundacja Innowacja.

Wicaksono, T., Bálint Illés, C. (2022). From resilience to satisfaction: Defining supply chain solutions for agri-food SMEs through quality approach. PLoS ONE. 17(2).

Witkowski, J. (1998). Koordynacja łańcucha dostaw w wielozakładowym przedsiębiorstwie Przemysłowym. „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 9.

All texts published in the Journal "Modern Management Review" are available in the full version on the website of MMR. Digital IDs have also been entered from number 19 (3/2012) (DOI: 10.7862/rz.2018.mmr.1)

Open Access – CC BY-NC-ND 3.0 PL

This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or his/her institution. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles, or use them for any other lawful purpose, without asking prior permission from the publisher or the author.

Downloads

Download data is not yet available.