Vol 25 No 1 (2018): Styczeń-Marzec
Styczeń-Marzec

Articles

Bogusław BEMBENEK, Marzena FRANKOWSKA, Katarzyna KOWALSKA
9-22
INTERNATIONALIZATION THROUGH NETWORKS – STRATEGIC CHALLENGE FOR CLUSTER FACILITATOR
pdf
Prof.
23-32
THE GNOSEOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE USE OF THE "MARKET" CATEGORY IN THE SPHERE OF POLICY OF A TRANS-ESTATE SOCIETY
pdf
Łukasz JUREŃCZYK
33-47
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA WOBEC PROGRAMU NUKLEARNEGO IRANU PO ZIMNEJ WOJNIE
pdf (Język Polski)
Paweł KORZENIOWSKI
49-69
BRYTYJSKIE LOTNICTWO W REJONIE DARDANELI W 1915 ROKU
pdf (Język Polski)
Elżbieta KOSIOR
71-88
WOLNOŚĆ I SWOBODA TWÓRCZA A ZARZUT AUTOPLAGIATU W UTWORZE NAUKOWYM
pdf (Język Polski)
Paweł KUCA
89-99
MEDIA IN THE PROJECT OF THE FOURTH REPUBLIC OF POLAND. PROGRAM ASSUMPTIONS AND POLITICAL PRACTICE
pdf
Prof., Tadeusz OLEJARZ
101-111
RZESZÓW GARRISON OF THE HOME ARMY IN THE PLANS TO RESTORE THE ARMED FORCES
pdf
Ryszard PUKAŁA, Nataliya VNUKOVA
113-128
ANALYSIS OF INSURANCE DEVELOPMENT TRENDS IN EUROPEAN COUNTRIES
pdf
Krzysztof REJMAN, Grzegorz BŁAŻEJEWSKI
129-140
REFLEKSJE NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA OSÓB NIE-PELNOSPRAWNYCH W ASPEKCIE GLOBALIZACJI KULTURY
pdf (Język Polski)
Hanna SOMMER, Hubert SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
141-152
OCENA WYBRANYCH SKŁADOWYCH WPŁYWAJĄCYCH NA KOMFORT PRZEBYWANIA KLIENTÓW W WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH OBIEKTACH HANDLOWYCH
pdf (Język Polski)
Justyna STECKO
153-159
HOMO SACER – ETHICAL PROBLEMS WITH MULTICULTURALISM
pdf
Anna SZELIGA-DUCHNOWSKA, Bolesław GORANCZEWSKI
161-174
PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE A ZACHOWANIA OBYWATELSKIE W ORGANIZACJI
pdf (Język Polski)
Krystyna TREMBICKA
175-192
O „POŻERANIU WŁASNYCH DZIECI” NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI PARTII KOMUNISTYCZNYCH W POLSCE W XX WIEKU
pdf (Język Polski)
Andrzej WIATRAK
193-203
REGIONAL SMART SPECIALISATIONS IN AGRIBUSINESS
pdf
Bogdan WIERZBIŃSKI
205-217
ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W SIECI JAKO ZASÓB NIEMATERIALNY W PROCESIE KONKUROWANIA
pdf (Język Polski)
Tadeusz ZIELIŃSKI
219-230
DYLEMATY UŻYTKOWANIA AUTONOMICZNYCH SYSTEMÓW BOJOWYCH W ODNIESIENIU DO PODSTAWOWYCH ZASAD MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO
pdf (Język Polski)